بررسی توسعه مدیریت شهری شیراز با رویکرداقتصاد سیاسی و فضای شهری

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی توسعه مدیریت شهری شیراز با رویکرداقتصاد سیاسی و فضای شهری دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی توسعه مدیریت شهری شیراز با رویکرداقتصاد سیاسی و فضای شهری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی توسعه مدیریت شهری شیراز با رویکرداقتصاد سیاسی و فضای شهری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی توسعه مدیریت شهری شیراز با رویکرداقتصاد سیاسی و فضای شهری :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

شهر همچون پیکره یک موجود زنده به طور مستمر دستخوش دگرگونی و تکامل است و این تغییر و دگرگونی ، شهر را به سمت اهداف خاصی هدایت می کند.شهرها امروزه بیشتر از هر زمانی از ویژگی های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نظام هایحاکم بر خود تاثیر پذیری دارند. فضای مدیریتی هر شهری را می توان پرورش یافته اقتصاد سیاسی در زمان و مکان خویش دانست. مدیران شهری با توجه به دیدگاه های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی خود قادر به تصمیم سازی در امورات توسعه شهری در تمامی ابعاد می باشند. شیراز به عنوان پایتخت فرهنگی ایران اسلامی و همچنین سومین حرم اهل بیت (ع) در ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و در روند توسعه همه جانبه ی خود با انواع دیدگاه ها و رویکردها دست و پنجه نرم می کند. این شهر فرهنگی همچون کاغذ سفیدی بودکه اقتصاد سیاسی ، ایدئولوژی ، فرهنگ ، بینش و . . . همچون طراحانی به شیوه های گوناگون روی آن نقش آفرینی کرده اند. اما آنچه حائز اهمیت است لزوم به کارگیری تفکری مبتنی بر شاخصه های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و . . . همراه با روحیه ی انتقادپذیری در راستای توسعه ی شهری می باشد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بهره گیری از تکنیک خوشه بندی توأم در موقعیت یابی کاربران سیار شبکه های محلی بی سیم

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بهره گیری از تکنیک خوشه بندی توأم در موقعیت یابی کاربران سیار شبکه های محلی بی سیم دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بهره گیری از تکنیک خوشه بندی توأم در موقعیت یابی کاربران سیار شبکه های محلی بی سیم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بهره گیری از تکنیک خوشه بندی توأم در موقعیت یابی کاربران سیار شبکه های محلی بی سیم،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بهره گیری از تکنیک خوشه بندی توأم در موقعیت یابی کاربران سیار شبکه های محلی بی سیم :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
علی قوامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
فاطمه اسحقی – دانشگاه پیام نور واحد تهران شمال

چکیده:
اطلاعات موقعیت بزرگترین اهمیت را در هوش محیطی آگاه از زمینه، فضای هوشمند، نظارت ترافیک، شبکه مراقبتی و سرویس های ارتباطات تعاونی دارا می باشد. در این مقاله، تکنیکی برای موقعیت یابی کاربران سیار شبکه های محلی بی سیم (WLAN) ، تکنیک خوشه بندی توأم ، ارائه می کنیم که از توزیع های احتمال شدت سیگنال برای اشاره به کانال بی سیم پراغتشاش و از خوشه بندی موقعیت کاربران سیار برای کاهش هزینه ی محاسباتی جستجوی نقشه ی رادیو بهره می برد. تکنیک خوشه بندی توأم، از طریق فراسوی مقیاس بزرگ، مقایسه با حالت فعلی تکنیک های هنری، اجازه پیاده سازی غیر متمرکز بر خدمتگیرهای سیار، هزینه ی محاسباتی را کاهش می دهد. نتایج بدست آمده از پیاده سازی iPAQ مجهز به 80211 نشان می دهد که تکنیک جدید، موقعیت کاربر سیار را به حدود 2 متر با دقتی بیش از 90 درصد، در اختیار قرار می دهد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی و مقایسه رفتار مصالح درش تدانه سنگریزه ای و رودخان های در پوسته سدهای خاکی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی و مقایسه رفتار مصالح درش تدانه سنگریزه ای و رودخان های در پوسته سدهای خاکی دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی و مقایسه رفتار مصالح درش تدانه سنگریزه ای و رودخان های در پوسته سدهای خاکی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی و مقایسه رفتار مصالح درش تدانه سنگریزه ای و رودخان های در پوسته سدهای خاکی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی و مقایسه رفتار مصالح درش تدانه سنگریزه ای و رودخان های در پوسته سدهای خاکی :

سال انتشار: 1382

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

امیرحسین صادقپور – کارشناس ارشدگروه سد و نیروگاه، مهندسین مشاور قد سنیرو،تهران

چکیده:

در این تحقیق رفتار و خصوصیات مصالح درش تدانه به عنوان مصالح پوسته سدهای خاکی و سنگریزه ای تحت بارهای استاتیکی مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی بر اساس نتایج آزمایشهای س همحوری قطر بزرگ بر روی مصالح پوسته پنج سد خاکی و سنگریز های در دست مطالعه و احداث در کشور انجام شده است.بر اساس نتایج بدست آمده گسیختگی در توده مصالح سنگریزه ای در مقایسه با مصالح رودخانه ای (درشرای طیکسان) در تغییرشکلهای بزرگتری اتفاق م یافتد. این ویژگی یکی از نکات مثبت خاکریزهای ساخته شده از مصالح سنگریز های بویژه برای مناطق زلزل هخیز است. ظرفیت باربری توده مصالح رودخان های به شکل دان هها و به مقدار زیادتری به دان هبندی مصالح وابسته بوده در حالی که در مصالح سنگریزه ای علاوه بر اثر دانه بندی مقاومت و سختی سنگدانه ها تعیین کننده ظرفیت باربری و شکل پذیری توده مصالح می باشد. همچنین ظرفیت باربری توده مصالح سنگریزه ای سخت و مقاوم نسبت به مصالح نرم و کم مقاومت، بیشتر بوده و شکل پذیری آن کمتر است.خردشدن سنگدان هها در اثر تن شها ی کار در مصالح سنگریز های تأثیر قابل توجهی بر رفتار این مصالح دارد. شکست ذرات در مصالح سنگریز های نرم و با مقاوم تکم، به مقدار زیادتری روی م یدهد و باعث کاهش ظرفیت باربری و زاویه اصطکاک داخلی مصالح شده و از طرف دیگر موجب افزایش شکل پذیری و ایجاد تغییرشکلهای بزرگتر به هنگام گسیختگی م یگردد.به علت ارتباط نتایج آزمایش سایش لو سآنجلس با مقاومت و سختی دان هها، برآورد اولیه خصوصیات رفتاری مصالح سنگریز های از روی نتایج آزمون ساده لو سآنجلس امکانپذیر است. با افزایش مقاومت سایشی سنگدانه ها در آزمون لو سآنجلس، ظرفیت باربری توده مصالح سنگریزه ای افزایش یافته و شکل پذیری (تغییرشکلهای لحظ هگسیختگی) آن کاهش م ییابد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله مروری بر الگوریتم های مسیریابی مرجع در شبکه های روی تراشه

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله مروری بر الگوریتم های مسیریابی مرجع در شبکه های روی تراشه دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مروری بر الگوریتم های مسیریابی مرجع در شبکه های روی تراشه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مروری بر الگوریتم های مسیریابی مرجع در شبکه های روی تراشه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مروری بر الگوریتم های مسیریابی مرجع در شبکه های روی تراشه :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
شهره مخته – دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
محمدباقر کلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:
شبکه های روی تراشه (NoC) جایگزین شبکه های اختصاصی و وابسته به کاربرد شده اند و مقیاس پذیری و چند گامی بودن از ویژگی های مختص آنها می باشد. این مقاله تأثیرگذارترین الگوریتم های مرجع که تا به حال برای مسأله مسیریابی در شبکههای روی تراشه ارائه شده اند را معرفی کرده و یک مرور کلی بر ویژگی های آنها کرده است. تمرکز اصلی مقاله معرفی نقاط ضعف وقوت الگوریتم های ارائه شده می باشد، که با استفاده از آنها می توان الگوریتم مسیریابی مناسب برای کاربردهای خاص تراشه را انتخابکرد. معیارهای انتخاب شده برای ارزیابی الگوریتم های معرفی شده، عبارتند از: افزایش کارایی، مسائل مربوط به تغذیه، انرژی و دمای تراشه ها و قابلیت اعتماد و تحمل پذیری خطای آنها. الگوریتم های معرفی شده شامل: O1Turn, XY، مدل چرخشی، مسیریابی DyAD، مدل مسیریابی تصادفی و شبکه مورچگان می باشند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

موردکاوی معماری مبتنی بر مؤلفه در تولید سامانه های اطلاعات مکانی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 موردکاوی معماری مبتنی بر مؤلفه در تولید سامانه های اطلاعات مکانی دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد موردکاوی معماری مبتنی بر مؤلفه در تولید سامانه های اطلاعات مکانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی موردکاوی معماری مبتنی بر مؤلفه در تولید سامانه های اطلاعات مکانی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن موردکاوی معماری مبتنی بر مؤلفه در تولید سامانه های اطلاعات مکانی :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C4I)

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

نرم افزارهای اطلاعات مکانی نقش تاثیرگذاری در تصمیم سازی ها در سامانه های فرماندهی و کنترل بر عهده دارند. از طرفی با توجه به نیاز به نرم افزارهای مکانی عملیات محور در این حوزه، ضرورت بکارگیری ابزارهای قابل توسعه توسط بهره برداران با قابلیت های توسعه آسان و سریع برنامه کاربری مکانی، امری محسوس می باشد . معماری سامانه های نرم افزاری با توجه به گسترش ابعاد و نوع داده و پردازش های آنها نشان دهنده نیازمندی های عمده ای از قبیل قابلیت استفاده مجدد، کاهش زمان تولید و سهولت بکارگیری می باشد. سامانه های اطلاعات مکانی بدلیل طیف گسترده معماری های مورد نیاز در گونه های رومیزی، مبتنی بر وب و تعبیه شده نیازمند نوعی معماری مشترک می باشند که بتوانند با کمترین هزینه و بیشترین قابلیت انعطاف، کاربردهای مورد نظر را پوشش دهند . معماری مبتنی بر مؤلفه به عنوان یک معماری پیشرو به گونه ای است که می تواند پتانسیلی در جهت توسعه پایدار، سازگار و آسان کاربرد هایی در حوزه های مذکور باشد و قابلیت بهتری در تعامل و استفاده مجدد از مؤلفه ها و کاربردها فراهم نماید. از سوی دیگر بکارگیری این معماری می تواند فرایندی تکاملی در راستای استفاده از سرویس های مبتنی بر مؤلفه ها در معماری سرویس گرا باشد . در این نوشتار در مورد معماری نرم افزار و به طور خاص معماری مبتنی بر مؤلفه در سامانه های اطلاعات مکانی صحبت خواهد شد و در نهایت با مروری بر نحوه طراحی موتور نرم افزاری اطلاعات مکانی، به موردکاوی استفاده از این معماری در سامانه های اطلاعات مکانی پرداخته خواهد شد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

ملاحظات اقلیمی – فرهنگی مدیریت منابع آب در ایران در دو بخش آبیاری و مصارف شهری

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 ملاحظات اقلیمی – فرهنگی مدیریت منابع آب در ایران در دو بخش آبیاری و مصارف شهری دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ملاحظات اقلیمی – فرهنگی مدیریت منابع آب در ایران در دو بخش آبیاری و مصارف شهری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ملاحظات اقلیمی – فرهنگی مدیریت منابع آب در ایران در دو بخش آبیاری و مصارف شهری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن ملاحظات اقلیمی – فرهنگی مدیریت منابع آب در ایران در دو بخش آبیاری و مصارف شهری :

سال انتشار : 1390

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

در گستره پهنههای خشک و نیمه خشک ایران و در راستای خشکی گرایی آب و هوای این سرزمین از سده دهم میلادی، هرچه شناخت ارزش آب برای زندگی و آبادانی بیشتر شد رویکرد فرهنگی و دیرینه به آب بتدریج مغلوب رویکردی مادی و فیزیکی گشت دراین مقاله تلاش بر این است تا با ارایه نگاهی نو به چگونگی دسترسی ما به این نعمت الهی زیان های توسعه ی سودمحور در دو محیط شهری و روستایی در قالب ملاحظات ذخیره و مصرف اب در مقایسه با الگوهای کهن مشخص و ارایه راهکار شود نتایج برپایه نگاه ارزش محورانه به آب نشان میدهد که بسیاری از تنگناهای کنونی در عرضه مدیریت منابع آب ایران ناشی از اجرای الگوهای ناهمساز با اقلیم و فرهنگ این سرزمین است و در فرصتهای باقیمانده با تعادل بخشی میان ارزش محوری و سودمحوری این الگوها در بخش کلان مانند سدسازی و بخش خرد مانند مصارف شهری است که می توان راهی به سوی توسعه پایدار ایران جست.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند بر رضایت و وفاداری دانشجویان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند بر رضایت و وفاداری دانشجویان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند بر رضایت و وفاداری دانشجویان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند بر رضایت و وفاداری دانشجویان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند بر رضایت و وفاداری دانشجویان :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

رضایت و وفاداری دانشجویان به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت بلند مدت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مورد توجه قرار گرفته است. امروزه برای دانشگاه ها بازاریابی رابطه مند به عنوان برآورده کننده این هدف، بسیار پررنگ تر رخ می نمایاند. تاکتیک های بازاریابی رابطه مند به عنوان ابزارهای این سبک از بازاریابی، موجب حفظ دانشجویان موجود و در طی یک کیفیت بالای ارتباطی، اعتماد و رضایت آنها جلب و در نتیجه موجب وفاداری آن ها می گردد. این تحقیق با بهره گیری از تحقیقات گذشته و گردآوری اطلاعات از منابع معتبر، تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند (کیفیت خدمات، ادراک قیمت، ذهنیت برند و ارزش پیشنهادی) را بر روی کیفیت ارتباط (رضایت و اعتماد دانشجویان)، که خود افزایش وفاداری دانشجویان را در نتیجه خواهد داشت، بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز بررسی می کند. داده های مورد نیاز بر اساس چهارچوب تحلیلی تحقیق از طریق پرسشنامه توزیع شده بین دانشجویان در دسترس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در آبان 1395 جمع آوری و با آزمون رگرسیون خطی چند متغیره فرضیات تحقیق بررسی شدند. با نظر سنجی مشخص شده که دانشگاه در اجرای برخی از تاکتیک های بازاریابی موفق بوده و در سطح معناداری 90 درصد توانسته رضایت و اعتماد دانشجویان و در نتیجه وفاداری آن ها را کسب کند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

بررسی نقش میانجی گری جو سازمانی در رابطه میان سبک رهبری تحول آفرین و چابکی سازمانی در شهرداری مشهد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی نقش میانجی گری جو سازمانی در رابطه میان سبک رهبری تحول آفرین و چابکی سازمانی در شهرداری مشهد دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی نقش میانجی گری جو سازمانی در رابطه میان سبک رهبری تحول آفرین و چابکی سازمانی در شهرداری مشهد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی نقش میانجی گری جو سازمانی در رابطه میان سبک رهبری تحول آفرین و چابکی سازمانی در شهرداری مشهد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی نقش میانجی گری جو سازمانی در رابطه میان سبک رهبری تحول آفرین و چابکی سازمانی در شهرداری مشهد :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

سازمان های موفق مشخصه عمده ای دارند که به وسیله آن از سازمان های ناموفق متمایز می شوند؛ این مشخصه، رهبری پویا و اثربخش است هدف از این پژوهش، بررسی نقش میانجی گری جو سازمانی در رابطه میان سبک رهبری تحول آفرین و چابکی سازمانی در شهرداری مشهد می باشد. بر مبنای ابعاد و مولفه های مرتبط با مفهوم سبک رهبری تحول آفرین و جو سازمان و چابکی سازمان پرسشنامه ای مبتنی بر91 گویه طراحی گردید و روایی آن از طریق نخبگان، مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان مناطق 13 گانه و ستادی شهرداری مشهد می باشند که حجم نمونه 384 نفر می باشد. همچنین، برای آزمون فرضیه های این تحقیق توسعه ای، از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد و نتایج حاصل نشان دهنده تأیید تأثیرگذاری جو سازمانی بر رابطه میان سبک رهبری تحول آفرین و چابکی سازمانی می باشد و همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که بین سبک رهبری تحول آفرین با چابکی سازمان و جو سازمان رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

تحلیل ارتعاشات تیر غیرخطی هندسی یکسر گیردار تحت اثر ترکیب تحریک هارمونیک و نویز تصادفی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 تحلیل ارتعاشات تیر غیرخطی هندسی یکسر گیردار تحت اثر ترکیب تحریک هارمونیک و نویز تصادفی دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحلیل ارتعاشات تیر غیرخطی هندسی یکسر گیردار تحت اثر ترکیب تحریک هارمونیک و نویز تصادفی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحلیل ارتعاشات تیر غیرخطی هندسی یکسر گیردار تحت اثر ترکیب تحریک هارمونیک و نویز تصادفی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحلیل ارتعاشات تیر غیرخطی هندسی یکسر گیردار تحت اثر ترکیب تحریک هارمونیک و نویز تصادفی :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در این تحقیق به مطالعه رفتار ارتعاشی تیر یک سر گیردار با تغییر شکل بالا تحت اثر ترکیب تحریک هارمونیک و نویز تصادفی که در مجموع یک تحریک تصادفی باند باریک است، با در نظر گرفتن دمپینگ سازه ای پرداخت شده است. در ابتدا معادلات دیفرانسیل پاره ای تیر مدل سازی می شود . سپس با استفاده از شرایط مرزی و شکل مد اول تیر یک سر گیردار معادله دیفرانسیل غیر خطی معمولی حاکم بر تیر استخراج شده است. برای تعیین پاسخ فرکانسی معادله غیرخطی بدون تحریک تصادفی از روش هارمونیک بالانس و برای تعیین تأثیر تحریک تصادفی و روی حرکت معین سیستم از روش میانگین تصادفی استفاده می شود. حل تحلیلی و حل عددی نشان می دهد، اگر شدت تحریک تصادفی افزایش یابد حل پایدار ممکن است از حالت چرخه ای دایره ای به چرخشی پخش شونده تغییر یابد. با حل تحلیلی و حل عددی، واریانس با من پاسخ را نسبت به فرکانس تحریک و دامنه تحریک نصب شده اند که به ترتیب پدیده های پرش و دو شاخه گی را نشان می دهد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی نقش صنعت گردشگری درتوسعه پایدار محیط زیست

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی نقش صنعت گردشگری درتوسعه پایدار محیط زیست دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی نقش صنعت گردشگری درتوسعه پایدار محیط زیست  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی نقش صنعت گردشگری درتوسعه پایدار محیط زیست،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی نقش صنعت گردشگری درتوسعه پایدار محیط زیست :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی حفاظت و برنامه زیری محیط زیست
تعداد صفحات: 12
نویسنده(ها):
سمیرا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، موسسه غیرانتفاعی مازیاررویان
جعفر بهاری – دانشجو کارشناسی ارشد، موسسه غیرانتفاعی مازیاررویان،
شهلا بهاری – دانش آموخته کارشناسی حسابداری، دانشگاه پیام نور تبریز

چکیده:
بدون شک گردشگری اثرات زیادی بر اقتصاد، فرهنگ و اجتماع، سیاست و همچنین محیط زیست می گذاردکه این آثارچه مثبت و چه منفی بیشتر در امور برنامه ریزی قابل کنترل و توجه می باشد. و پیا مد های زیست محیط آن موجب می گردد تا در جهت حفظ وپایداری آن در بین برنامه ریزان از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و با اقداماتی بازدارنده وچارجویانه به محیط طبیعی کمک شایان توجهی نمایند. هدف اصلی از این مقاله بررسی نقش صنعت گردشگری در توسعه پایدار محیط زیست می باشدودر ضمن به تحلیل وضعیت صنعت گردشگری در ایران و ارائه راهکارهای برای ایجاد صنعت گردشگری پایدار پرداخته شده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید