مقاله بررسی نقش درخت چند منظوره دغداغان بر خصوصیات خاک زیاشکوب در سیستم بیشه زراعی (حوزه آلوش رود آمل- مازندران)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی نقش درخت چند منظوره دغداغان بر خصوصیات خاک زیاشکوب در سیستم بیشه زراعی (حوزه آلوش رود آمل- مازندران) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی نقش درخت چند منظوره دغداغان بر خصوصیات خاک زیاشکوب در سیستم بیشه زراعی (حوزه آلوش رود آمل- مازندران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی نقش درخت چند منظوره دغداغان بر خصوصیات خاک زیاشکوب در سیستم بیشه زراعی (حوزه آلوش رود آمل- مازندران)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی نقش درخت چند منظوره دغداغان بر خصوصیات خاک زیاشکوب در سیستم بیشه زراعی (حوزه آلوش رود آمل- مازندران) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
سمیه دهنوی – کارشناسی ارشد مرتعداری
سیدحمید متین خواه – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
فرشید نوربخش – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:
مراتع و جنگلها از جنبه های مختلفی، دارای اهمیت هستند. لاشبرگ تولید شدهاز درختان و حضور برگهای گیاه بر روی افق سطحی خاک، منبع اصلی انباشته شدن مواد آلی می باشد. در صورت استفاده از درختان چندمنظوره در زمین های کشاورزی، می توان کیفیت و غنای خاک را افزایش داد. این پژوهش با هدف بررسی اثرات داغداغان "Celtis australis" بر حاصلخیزی خاک تحت اشکوب در جنگلهای حوزه آلوش رود آمل واقع در استان مازندران در شرایط گلخانه اجرا گردید. برای انجام این مطالعه، نمونه برداری خاک تحت تسلط تاج پوشش داغداغان و نمونه شاهد، در سه عمق 0-20، 20-40 و 40-60 سانتی متری در قالب طرح آزمایشی بلوک کامل تصادفی انجام گرفت. سپس پارامترهای آهک، EC, PH کربن آلی، نیتروژن کل در خاک تحت اشکوب، نیتروژن معدنی بر روی خاکهای نمونه برداری شده اندازه گیری گردید. همچنین آنالیز گیاه محک به لحاظ بررسی اثرات درخت مورد مطالعه بر میزان نیتروژن کل، پروتئین و تولید گیاهان زیراشکوب در مقیاس آزمایشگاهی بر روی گیاه ترتیزک، انجام گرفت. نتایج نشان داد که مقادیر آهک، نیتروژن معدنی، درصد نیتروژن کل در خاک و درصد کربن آلی بعلاوه نیتروژن کل، پروتئین و تولید گیاه محک در عمق 0-20 سانتی متری خاک تحت اشکوب داغداغان، بیشترین مقدار را داشته و با افزایش عمق، ازمیزان آنها کاسته شده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله POSTURE CONTROL OF TWO-WHEELED ROBOTS USING THE RESULTS OF LABORATORY TESTS

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله POSTURE CONTROL OF TWO-WHEELED ROBOTS USING THE RESULTS OF LABORATORY TESTS دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله POSTURE CONTROL OF TWO-WHEELED ROBOTS USING THE RESULTS OF LABORATORY TESTS  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله POSTURE CONTROL OF TWO-WHEELED ROBOTS USING THE RESULTS OF LABORATORY TESTS،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله POSTURE CONTROL OF TWO-WHEELED ROBOTS USING THE RESULTS OF LABORATORY TESTS :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

Ali Maddahi – Islamic Azad University, Saveh Branch, Robotic and Automation Research Laboratory, Islamic Azad University (Saveh Branch), Saveh, Iran
Yaser Maddahi – Amirkabir University of Technology, Robotic and Automation Research Laboratory, Islamic Azad University (Saveh Branch), Saveh, Iran

چکیده:

This paper discusses the overall design process and tracking control of two-wheeled mobile robots that have some inaccuracy in their structure. Therefore, a modified method is proposed, to solve the problem using the generalized tests. The experimental results show that the tracking of posture can be improved and the efficiency of robot is increased because logical responses can be obtained by considering suggested formulation. Finally, In order to validate the derived functions, the consequences of simulation are carried out in Visual Basic software.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی ویژگی های طرح مسکن مهر در شهر جدید پرند و ارائه راهکارهای پیشنهادی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی ویژگی های طرح مسکن مهر در شهر جدید پرند و ارائه راهکارهای پیشنهادی دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی ویژگی های طرح مسکن مهر در شهر جدید پرند و ارائه راهکارهای پیشنهادی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی ویژگی های طرح مسکن مهر در شهر جدید پرند و ارائه راهکارهای پیشنهادی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی ویژگی های طرح مسکن مهر در شهر جدید پرند و ارائه راهکارهای پیشنهادی :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
تعداد صفحات: 18
نویسنده(ها):
حسن احمدی – دکتری شهرسازی دانشگاه تهران و هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه گیلان
کاظم افرادی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

چکیده:
طرح مسکن مهر به عنوان یکی از برنامه های طرح جامع مسکن با هدف تامین مسکن برای اقشار آسیب پذیر مدتی است که در کشور به اجرا درآمده است. مطابق دستورالعمل اجرایی برنامه های تامین مسکن در سال 1386 ، اولویت تامین مسکن مهر در کلان شهرها ، در شهرهای جدید پیش بینی شده است . یکی از 5 شهر جدید استان تهران شهر پرند نام دارد؛ این شهر که بر مبنای دو ضرورت اصلی اسکان بخشی از سرریز جمعیتی مجموعه شهری تهران و نیز اسکان کارکنان فرودگاه امام خمینی ایجاد گردیده است، به موجب موقعیت نسبی مناسب آن از نقش پذیری بیشتری در برنامه های واگذاری مسکن برخوردار شده است و موقعیت ممتازی در جمعیت پذیری و سامان یابی جمعیت و فعالیت در مجموعه شهری تهران یافته است.با توجه به این فرصت پژوهش حاضر از طریق روش تحلیلی – کاربردی با هدف پیشرفت طرح در این سایت مهم، بوسیله جدول سوات ، ویژگی های مختلف شهر را در قالب نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدید برمی شمرد و در نهایت با استفاده از آنها راهکارهای مختلفی را ارائه می نماید تا از این راه با استمداد از قابلیت های موجود، نقاط ضعف به حداقل کاهش یابد .

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله تحلیل ویبرو آکوستیک سازه تقویت شده به روش لاپلاس اصلاح شده

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تحلیل ویبرو آکوستیک سازه تقویت شده به روش لاپلاس اصلاح شده دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیل ویبرو آکوستیک سازه تقویت شده به روش لاپلاس اصلاح شده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تحلیل ویبرو آکوستیک سازه تقویت شده به روش لاپلاس اصلاح شده،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحلیل ویبرو آکوستیک سازه تقویت شده به روش لاپلاس اصلاح شده :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات: 4
نویسنده(ها):
مهدی دادخواه – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مهندسی دریا

چکیده:
مدل سازی ویبرو آکوستیک خارجی، جهت حصول به مدل صحیح دینامیکی از سازه و نیز تخمین نویز انتشاری در سیال بینهایت یا نیمه بینهایت انجام می شود که در آن، حل همزمان معادلاتدینامیک سازه ای به همراه معادله انتشار صوت، اجتناب ناپذیر است.در تحقیق حاضر، مدل توصیفی ارتعاش سازه در سیال نیمه بینهایت ارائه و سپس در دو حالت سیال تراکم پذیر و تراکم ناپذیر، حل می شود. در رژیم فرکانس پایین که حل، ساده تر است از معادله لاپلاس و در رژیم فرکانس بالا از معادله لاپلاس با ماتریس اصلاحی وزنی استفاده می شود. پس از حل معادلات و محاسبه فرکانسهای طبیعی، دیده شد که نتایج، تطبیق خوبی با سایر روشها داشته و مدل ساخته شده می تواند برای محاسبه فرکانسهای طبیعی و نویز انتشاری شناورها توسعه یابد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید