مقاله ارزیابی همراستایی استراتژیک بین استراتژی رقابتی و استراتژی منابع انسانی. مورد مطالعه: شرکت های فعال در حوزه صنعت الکترونیک

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله ارزیابی همراستایی استراتژیک بین استراتژی رقابتی و استراتژی منابع انسانی. مورد مطالعه: شرکت های فعال در حوزه صنعت الکترونیک دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی همراستایی استراتژیک بین استراتژی رقابتی و استراتژی منابع انسانی. مورد مطالعه: شرکت های فعال در حوزه صنعت الکترونیک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی همراستایی استراتژیک بین استراتژی رقابتی و استراتژی منابع انسانی. مورد مطالعه: شرکت های فعال در حوزه صنعت الکترونیک،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی همراستایی استراتژیک بین استراتژی رقابتی و استراتژی منابع انسانی. مورد مطالعه: شرکت های فعال در حوزه صنعت الکترونیک :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
تعداد صفحات: 17
نویسنده(ها):
حامد فرهی – دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد, واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران
ناصر میرسپاسی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی, واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران
ناصر پورصادق – استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی, تهران, ایران

چکیده:
امروزه سازمان ها به اولویت و اهمیت نقش نیروی انسانی در تبدیل درونداد به برونداد, توجه و تاکید بسیار دارند و به این مهم رسیده اند که در میان کلیه داده های ورودی به سازمان, اعم از منابع مالی, مواد اولیه, اطلاعات و تکنولوژی, این نیروی انسانی است که به عنوان ارزشمندترین منبع از منابع سازمان, ایفاگر نقش عمده و تاثیرگذاری در تبدیل داده ها به ستانده ها است; بنابراین شایسته است که انسان ها مورد توجه بیشتر مدیران سطوح بالای سازمانی قرار گیرند. بر این اساس آنچه که در این مقاله مورد مطالعه و مداقه قرار گرفته است; سنجش همراستایی استراتژی های سیستم مدیریت منابع انسانی با استراتژی های رقابتی کسب و کار می باشد. روش پژوهش پیش رو از نوع پیمایشی-توصیفی و از نظر هدف, کاربردی است.جامعه آماری پژوهش, شرکت های فعال در حوزه صنعت الکترونیک هستند. داده های بدست آمده از پرسشنامه پژوهش با استفاده از آزمون کای دو تحلیل شده است. با توجه به نتایج بدست آمده و مقایسه آن با ادبیات موضوع و مدل مفهومی موجود می توان به عدم همراستایی و همسویی استراتژیک بین استراتژی های رقابتی (تجاری) کسب و کار شرکت و استراتژی های سیستم مدیریت منابع انسانی پی برد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی پرسشگری معلم (جزیزه ی ثبات ،در بستر متغیر برنامه های درسی )

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی پرسشگری معلم (جزیزه ی ثبات ،در بستر متغیر برنامه های درسی ) دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی پرسشگری معلم (جزیزه ی ثبات ،در بستر متغیر برنامه های درسی )  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی پرسشگری معلم (جزیزه ی ثبات ،در بستر متغیر برنامه های درسی )،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی پرسشگری معلم (جزیزه ی ثبات ،در بستر متغیر برنامه های درسی ) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
تعداد صفحات: 3
نویسنده(ها):
سید مهدی نبوت ثالث –

چکیده:
هرنظام تعلیم وتربیت باهربرنامه ی درسی ، نیازمندمعلمانی است که ازمهارت پرسشگری برخوردارباشندوبتوانند روح پرسشگری رادرکودکان مابه عنوان یک موتورجستجوی فوق العاده وفطری زنده نگه دارند. به همین دلیل ، پرسش گری به عنوان یکی ازاصول اجرای برنامه درسی ملی موردتاکید است دربخش سوم کتاب ((مبانی نظری تحول بنیادین درنظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی )) می خوانیم که: ((درفرایندکسب شایستگی ها، لازم است پرسش گری متربیان( ازآنجا که پرسش انرژی متراکم یادگیری است) موردتشویق وتاکید قرارگیرد( اصل 4) ( شورای عالی انقلاب فرهنگیف 1390، 380).نگاهی به تحقیقات انجام شده درزمینه پرسشگری درایران نشان می دهد که : ((معلمان برای اینکه شاگردان آنها هر چه سریع تربه حجم مطالب درسی دست یابند، سعی می کنند مطالب آموزشی رابه طورمستقیم به دانش آموزان خودارایه دهند. آنها با این نیت که بتوانند اندوخته های علمی ، اطلاعات کتابی و دانستنی ای مدرسه ای دانش آموزان رابالا ببرندوحتی فراتر ازکنجکاوی های طببیعی اش اوراازدانش روزلبریز گردانند، به محض کوچک ترین سوال ازجانب دانش آموزان ، پاسخ های لازم را به اومی دهند)) (کریمی ، 1381: 30-92) .

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید