مقاله تولید ارقام متحمل به کم آبی، راهکاری موثر در کاهش معضلات پدیده خشکسالی درگیاهان زراعی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تولید ارقام متحمل به کم آبی، راهکاری موثر در کاهش معضلات پدیده خشکسالی درگیاهان زراعی دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تولید ارقام متحمل به کم آبی، راهکاری موثر در کاهش معضلات پدیده خشکسالی درگیاهان زراعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تولید ارقام متحمل به کم آبی، راهکاری موثر در کاهش معضلات پدیده خشکسالی درگیاهان زراعی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تولید ارقام متحمل به کم آبی، راهکاری موثر در کاهش معضلات پدیده خشکسالی درگیاهان زراعی :

سال انتشار: 1380

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: 20

نویسنده(ها):

محمدرضا سیاهپوش – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی فارس (زرقان)
علی اکبر کامگار حقیقی – دانشیار بخش آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

کمبود آب مهمترین فاکتور محدود کننده عملکرد محصولات زراعی در اکثر نقاط ایران است. دراین مناطق اهداف مهم برنامه های اصلاحی گیاهان زارعی تولید ارقامی است که تحمل به خشکی در آنها زیاد باشد. تحمل به خشکی صفتی پلی ژنتیکی بوده مکانیسم کنترل ژنتیکی بسیار پیچیده ای دارد و به شدت تحت تاثیر عوامل محیطی قرار می گیرد این مسائل شناسایی ژنهای مقاومت و انتقال آن ها را به ارقام تجارتی بسیار سخت و دشوار می کند و باعث عدم دسترسی به ارقام کاملا متحمل می شود فرضا ارقام کوپر نیک نژادو فلات متحمل ترین ارقام گندمی هستند که در اقلیم های معتدل کشور شناسایی شده اند ولی فقط دارای یک تحمل نسبی می باشند . ژنوتیپهایی شناخته شده اند که دارای پیچیدگی هایی در تولید تحت شرایط اپتیمم و شرایط کمبود آب هستند. اینها را می توان به سه گروه خلاصه کرد. ژنوتیپهای گروه اول در هر دو شرایط اپتیمم و کمبود آب دارای عملکرد بالا، گروه دوم دارای عملکرد بالا در شرایط اپتیمم و عملکرد پایین در شرایط کمبود آب و گروه سوم دارای عملکرد کم تحت شرایط اپتیمم ولی عملکرد بالا تحت شرایط کمبود آب میباشند. مطمئنا دستیابی به ژنوتیپهای گروه اول مطلوب و مناسب است تحقیقات نشان داده اند که پیشرفت عملکرد در شرایط آبمحدوده باعث ضایع شدن عملکرد تحت شرایط آب مطلوب نمی شود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر وجود سولفات سدیم برمقادیر اندازه گیری شده مقاومت ویژه الکتریکی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تاثیر وجود سولفات سدیم برمقادیر اندازه گیری شده مقاومت ویژه الکتریکی دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر وجود سولفات سدیم برمقادیر اندازه گیری شده مقاومت ویژه الکتریکی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تاثیر وجود سولفات سدیم برمقادیر اندازه گیری شده مقاومت ویژه الکتریکی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر وجود سولفات سدیم برمقادیر اندازه گیری شده مقاومت ویژه الکتریکی :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

محمد جودی نصراله بیگلو – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
علیرضا عرب امیری – استادیار دانشکده معدن نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

معمولا برای اکتشاف ذخایر غیرفلزی با توجه به ارزش ریالی پایین تر آنها نسبت به ذخایر فلزی از روشهای پرهزینه کتشافی استفاده نمی شود و تنها از روش های ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی محدودی برای این مطالعات استفاده می شود کانی سولفات سدیم از این دسته مواد می باشد که پیشتر از این برای اکتشاف آن از روش ژئوشیمیایی استفاده می شود روشهای ژئوشیمیایی در اکتشاف ذخایر بزرگ این کانی تنها به تعیین محلهای تقریبی قرارگیری آنومالی های محدود می شوند دراین مطالعه هدف بررسی تاثیر وجود کانی سولفات سدیم برمقادیر مقاومت ویژه ناشی از اندازه گیری های مقاومت سنجی الکتریکی است که درصورت رسیدن به پاسخ مطلوب انتظار می رود که روش نوینی دراکتشاف این کانیحاصل شود د رنهایت نیز میزان کارایی این روش مورد بررسی قرارگرفته است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تکثیر خرما (رقم مجول) از طریق جنین های غیر جنسی و تکوین کالوس های جنین زا و معمولی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی تکثیر خرما (رقم مجول) از طریق جنین های غیر جنسی و تکوین کالوس های جنین زا و معمولی دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تکثیر خرما (رقم مجول) از طریق جنین های غیر جنسی و تکوین کالوس های جنین زا و معمولی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تکثیر خرما (رقم مجول) از طریق جنین های غیر جنسی و تکوین کالوس های جنین زا و معمولی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تکثیر خرما (رقم مجول) از طریق جنین های غیر جنسی و تکوین کالوس های جنین زا و معمولی :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

سیروان بختیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران
رضا ضرغامی – استادیار موسسه بیوتکنولوژی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی
سعید آیریان – دانشیار و استاد گروه علوم، دانشگاه تربیت معلم تهران
احمد مجد – دانشیار و استاد گروه علوم، دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

خرما به عنوان غذای دوران بحران نظیر غذای اصلی قشر فقیر در مناطق محروم و بویژه در کشورهای جهان سوم که با مشکلات سوء تغذیه و گرسنگی مواجه هستند نقش مهمی را ایفا می کند تکثیر محصولات خرما به دلیل چرخه زندگی طولانی و نبود روش های مناسب تکثیر رویشی به کندی صورت می گیرد در حالت معمولی تکثیر اکثر گونه های خرما از طریق جنسی یا بذر صورت می گیرد اما امروزه برای ریزازدیادی از کشت بافت استفاده می شود که در آن ریز نمونه (مریستم) بروی محیط های پایه MS با ترکیبات هورمونی متفاوت قرار می گیرد. در این تحقیق آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور هورمونی با غلظت های مختلف انجام گردید. بعد از 8 ماه بیشترین میزان ایجاد کالوس بر روی محیط 100 میلی گرم D-4 و 2+5 میلی گرم BAP حاصل گردید و بعد 12 ماه بیشترین میزان تولید کالوس جنین زا بر روی محیط 5 میلی گرم BAP+1 میلی گرم Kinetin+0/1 میلی گرم NAA حاصل گردید.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی اثر شکل بازشوهای اطراف المان های مرزی در رفتار دیوارهای برشی فولادی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی اثر شکل بازشوهای اطراف المان های مرزی در رفتار دیوارهای برشی فولادی دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اثر شکل بازشوهای اطراف المان های مرزی در رفتار دیوارهای برشی فولادی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی اثر شکل بازشوهای اطراف المان های مرزی در رفتار دیوارهای برشی فولادی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اثر شکل بازشوهای اطراف المان های مرزی در رفتار دیوارهای برشی فولادی :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
زهرا اکبری لر – کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش سازه وکارشناس عمران شهرداری مشهد
حسین اکبری لر – مربی گروه عمران،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا
حسن حاجی کاظمی – استاد گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
علی کیهانی – استادیارگروه عمران، دانشکده عمران ومعماری، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:
دیوارهای برشی فولادی از دهه 0791 در برخی از سازه های مهم جهان به عنوان سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی مورد استفاده قرار گرفته است. اساس ایده ی این سیستم، بهره گیری از میدان کششی قطری است که پس از کمانش ورق فولادی در آن ایجاد می شود. دربرخی موارد وجود بازشو به دلایل معماری و یا عبور لوازم تاسیساتی از این سیستم امری اجتناب ناپذیر است . در این پژوهش، اثر ایجاد شکل بازشو در گوشه های پانل به منظور عبور تأسیسات بررسی می شود و اثر استفاده از آن در رفتار دیوار برشی فولادی مورد مطالعه قرار می گیرد. به این منظور، نتایج مدلسازی نرم افزار اجزای محدود ABAQUS با یک نمونه آزمایشگاهی معتبر مقایسه گردید تا صحت آن بررسی شود. همگرایی خوبی میان نتایج ملاحظه شده است که بیان گر درستی مدلسازی است. با تحلیل استاتیکی غیرخطی Pushover توسط این نرم افزار و آنالیز مدل ها، اثر شکل بازشو ربع دایره و مثلث در رفتار دیوار برشی فولادی سختی الاستیک و مقاومت بررسی می گردد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله سازمان های کارآفرین و نهادینه شدن نوآوری

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله سازمان های کارآفرین و نهادینه شدن نوآوری دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سازمان های کارآفرین و نهادینه شدن نوآوری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله سازمان های کارآفرین و نهادینه شدن نوآوری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله سازمان های کارآفرین و نهادینه شدن نوآوری :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

نورمحمد یعقوبی – استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان
اشکان الیاس کردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه سیستان و بلو چستان

چکیده:

سازمان هایی که انعطاف پذیر نباشند در گذر زمان از چرخه رقابتی خارج خواهند شد در نتیجه انعطاف پذیر بودن و عکس العمل مناسب سازمان ها با توجه به تغییرات محیطی ضروری است. آنچه که بدیهی است از ارکان های اساسی هر سازمان نیروی انسانی آن سازمان است چه اگر نیروی انسانی در برابر تغییرات سازمانی کمتر مقاومت کند سازمان ها در برابر تغییرات محیطی راحت تر می توانند عکس العمل نشان دهند. اگر فرهنگ کارآفرینی و شاخص های سازمان کارآفرین در سازمان یاده شده حاکم باشد، می توانیم سازمان را به سازمانی کارآفرین تبدیل نماییم که نوآوری در آن نهادینه شده است و همچنین کارکنان آن سازمان علاوه بر اینکه مقاومت کمتری در برابر تغییرات از خود نشان می دهند خود نیز از افرادی باشند که، در جهت بهبود فرآیند های سازمان پیشگام خواهند شد و در نهایت سازمانی داریم نوآور، که درآن نوآوری نهادینه شده است. در این مقاله با استفاده از ویژگی های سازمان های کارآفرین و همچنین مفهوم نهادینه شدن نوآوری در سازمان ها مدلی ارائه و مورد بررسی قرار گرفته است، نتایج بدست آمده حاکی از آن است که با پیاده سازی شاخص های سازمان های کارآفرین می توانیم نوآوری را در سازمان نهادینه سازیم.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

تحلیلی بر مبانی مدیریت اسلامی وتبیین رهبری کریمانه

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 تحلیلی بر مبانی مدیریت اسلامی وتبیین رهبری کریمانه دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحلیلی بر مبانی مدیریت اسلامی وتبیین رهبری کریمانه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحلیلی بر مبانی مدیریت اسلامی وتبیین رهبری کریمانه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحلیلی بر مبانی مدیریت اسلامی وتبیین رهبری کریمانه :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

مدیریت در زندگی بشری جایگاهی ویژه دارد و رهبری از دیر زمان مورد توجه اندیشمندان و محققان بوده است و آنان همواره درباره رهبری و زوایای گوناگون آن ، از جمله عواملی که سازنده یک رهبری اثر بخش و موفق بوده است ، تحقیق کرده اند . اصولا بشر به مدد مدیریت و رهبری به دنبال استفاده مطلوب از امکانات و منابع عالم هستی بوده و هست و شاید بتوان ادعا کرد که جوهره مدیریت ،رهبری است و بکارگیری منابع انسانی که در تعریف مدیریت لحاظ شده ، در واقع از طریق نوع تعامل میان رهبر و پیرو و رئیس و کارمند محقق می شود ، در حقیقت وظیفه رهبری در مدیریت ، تجلی مهارت انسانی مدیران است.این موضوع ، اهمیت رهبری را دو چندان می گرداند . نوع نگاه و نگرش انسان به عالم هستی ، روش و نوع مدیریت اورا مشخص می کند . نوع نگاه مدیریت غربی نهایتا منجر بهافزایش سود و بهره وری است و از آنجا که در این نوع نگاه مدیریتی انسان و شخصیت انسان به عنوان محور اصلی مورد توجه قرار نگرفته ، لذا از این بابت خسارتهای جبران ناپذیری بر پیکره مدیریت جهان امروز وارد کرده است و بروز و ظهور اندیشه های انتقادی و پست مدرنیسم غربی به روند مدیریت و رهبری در غرب بیانگر وجود اشکالات فراوان در این نوع نگاه به انسان بوده است که متاسفانه این نگاهغلط در اندیشه های پست مدرنیستی و انتقادی نیز به شکل دیگری متجلی است . مکتب انسان ساز اسلام ، بدنبال تربیت انسان بعنوان خلیفه الله است و با توجه به جامعیت و فراگیر بودن اسلام به عنوان آئین زندگی ، نوع نگاه اسلام به مدیریت و جوهره آن یعنی رهبری مشخص خواهد شد . شیوه رهبری در مدیریت اسلامی ، کریمانه و مبتنی بر کرامت ذاتی انسانهاست و این شیوه رهبری ، در همه اجزاء و عناصر مدیریت متبلور و تاثیرگذار است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله تحلیل عوامل موثر در ایجاد نوآوری در ایران

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تحلیل عوامل موثر در ایجاد نوآوری در ایران دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیل عوامل موثر در ایجاد نوآوری در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تحلیل عوامل موثر در ایجاد نوآوری در ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحلیل عوامل موثر در ایجاد نوآوری در ایران :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: 13

نویسنده(ها):

علیرضا کرباسی – استادیار دانشگاه زابل، رئیس مرکز کارآفرینی و استعدادهای درخشان دانشگ

چکیده:

نظریه های جدید در رشد اقتصادی- که ناظر بر دلایل همگرایی رشد اقتصادی میان کشورها است نشان می دهد که عامل اصلی همگرایی، ابداعات اختراعاتمستمر در این اقتصادها است. در اقتصادهای پیشرو عامل پیشبرنده اقتصاد، ابداعات و اختراعات مستمری است که برای جهانیان جدید است. در حالی که اقتصادی پیرو یعنی درآمده، عامل پیش برنده اقتصاد، ابداعات و اختراعاتی است که برای کشور جدید است. و لذا پیروی از اقتصادهای پیشرو عامل کلیدی در انجام ابداعات و اختراعات جدید است. پژوهشهای جدید نشان می دهد که ابداعات و اختراعان محصول یک نظام ملی است که از آن به نظام ملی نوآوری یاد می کنند و در بر گیرنده زیرساختهای عمومی، صنعتی و پیوند میان آنها بوده و محصول آن ابداعات و اختراعات است. کشورهایی که به خوبی و با تناسب توانسته اند اجزا را در کنار هم فراهم آورند، به رشد شتابان نوآوری و به دنبال آن، رشد شتابان اقتصاد دست یافته اند و اقتصادهایی که نظام ملی نواوری از هم گسیخته دارند، نتوانسته اند به رشد مطلوب دست پیدا کنند.
در این پژوهش تحلیل می شود که اگر اقتصاد ایران بخواهد به یک جهش اقتصادی دست یابد، باید به تقویت متناسب اجزای نظام ملی نوآوری و پیوند میان آنها سرمایه گذاری اساسی انجام دهد. زیرا مطالعات نشان می دهد که برخی عوامل و اجزای نظام ملی نوآوری تعیین کننده و برخی عوامل تاثیر ضعیف بر ابداعات و اختراعات ملی دارند. در حالی که در حالت مطلوب باید تمام متغیرها تاثیر قوی بر ابداعات و اختراعات داشته باشد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله مقایسه تطبیقی سبک مدیریت جهادی با سایر سبکهای مدیریتی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله مقایسه تطبیقی سبک مدیریت جهادی با سایر سبکهای مدیریتی دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه تطبیقی سبک مدیریت جهادی با سایر سبکهای مدیریتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مقایسه تطبیقی سبک مدیریت جهادی با سایر سبکهای مدیریتی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقایسه تطبیقی سبک مدیریت جهادی با سایر سبکهای مدیریتی :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی

تعداد صفحات: 12

نویسنده(ها):

حسین ملکی زوارم –

چکیده:

جهاد از ابتدای تاسیس خود در سال 1358 تاکنون عرصه رشد و پیشرفت مناطق محروم به ویژه روستاها شکوفایی استعدادها، خلاقیت ها و توانمندی ها بوده است بی شک این امر ناشی از تلاش و تعهد جهادگران و رهبری و مسئولیت پذیری مدیران ان می باشد چرا که با اتکا به مهارتهای اجتماعی وانسانی مطلوب توانسته به این اهداف متعالی دست یابد درواقع مدیریت جهادی همان مدیریت علمی است که براساس فرمولها و قوانین مطرح در دانش مدیریت پایه ریزی شده است بعلاوه اینکه مبنای ان را نظام ارزشی اسلام می سازد از این رو در روشهای عملی مدیران مسلمان اثر می گذارد و به حرکت انها جهت ارزشی می بخشد. اینک در استانه دهه چهارم انقلاب که طبق فرمایش مقام معظم رهبری دهه پیشرفت و عدات نامیده شده نقش سازنده جهاد بارزتر از قبل می باشد بدین منظور بهره گیری از تجارب سی ساله گذشته بررسی شرایط فعلی کشور و انتخاب شایسته ترین مدیران برای تحقق اهداف چشم انداز جمهوری اسلامی اجتناب ناپذیر است در تحقیق حاضرمحقق بر ان است تا با بیان تئوری های مسیر – هدف هاوس ، شبکه مدیریت و سیستمهای مدیریت و سبک های مدیریتی انه از یک سو و ویژگیهای مدیریت جهادی از سوی دیگر مزایا و معایب هریک را مشخص کرده و با مقایسه آنها بهترین و موثرترین روش را برای مواجه با شرایط کنونی ایران و جهان فراهم سازد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله پایش و پهنه بندی مکانی پدیده شرجی در استان خوزستان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله پایش و پهنه بندی مکانی پدیده شرجی در استان خوزستان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پایش و پهنه بندی مکانی پدیده شرجی در استان خوزستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله پایش و پهنه بندی مکانی پدیده شرجی در استان خوزستان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پایش و پهنه بندی مکانی پدیده شرجی در استان خوزستان :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
نسا شاعری کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
رضا برنا – استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:
در استان خوزستان بدلیل ترکیب اثر رطوبت و دما، اقلیمی شرجی در این نواحی پدید می آید که با توجه به تمرکزبالای جمعیتی، نیازمند مطالعات جامع در زمینه شرایط محدود کننده شرجی است. لذا داده های دما و رطوبت نسبی در 10ایستگاه سینوپتیک استان طی دوره آماری1392-1378 با موقعیتهای مکانی متفاوت مورد بررسی قرار گرفت، شاخص روزهای شرجی برای هر ایستگاه محاسبه و در آزمون من کندال روند پدیده شرجی بررسی شد. نقشه های پهنه بندی روزهای شرجی در 9 طبقه روزهای شرجی کم، متوسط و زیاد تهیه شدند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید