مقاله بررسی ارتباط معنویت (نگرش دینی) با سلامت روانی در جامعه ایمن

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی ارتباط معنویت (نگرش دینی) با سلامت روانی در جامعه ایمن دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی ارتباط معنویت (نگرش دینی) با سلامت روانی در جامعه ایمن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی ارتباط معنویت (نگرش دینی) با سلامت روانی در جامعه ایمن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی ارتباط معنویت (نگرش دینی) با سلامت روانی در جامعه ایمن :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران

تعداد صفحات: 12

نویسنده(ها):

محمدرضا موران – کارشناس روانشناسی بالینی مرکز آموزشی درمانی رازی

چکیده:

هدف: هدف اصلی این پزوهش، بررسی رابطه میان معنویت با سلامت روانی و عملکرد شغلی در ارتباط با جامعه ایمن در بین کارکنان شرکت صنایع شوینده پاکسان بود. نوع مطالعه و روش اجرای طرح: این بررسی از نوع توصیفی است. آزمودنی های پژوهش چهار صد نفر از کارکنان شرکت پاکسان بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده ها پرسشنامه های نگرش دینی (سنجه دینداری)، سلامت عمومی (GHQ) و عملکرد شغلی (درگیری شغلی) بکار گرفته شد. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی چندگانه بهره گرفته شد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله روش احتمالی تنظیم رله دیستانس با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله روش احتمالی تنظیم رله دیستانس با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله روش احتمالی تنظیم رله دیستانس با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله روش احتمالی تنظیم رله دیستانس با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله روش احتمالی تنظیم رله دیستانس با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8)
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
عباس صابری نوقانی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
نادر هاتفی ترشیزی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی گناباد

چکیده:
در این مقاله یک روش احتمالی برای تنظیم نواحی رله دیسانس ارائه گردیده است. عوامل زیادی از جمله شرایط وقوع خطا، تغییر ساختار شبکه، خطای اندازه گیری و شرایط بهره برداری بر تنظیم رله دیستانس تاثیر گذاراست. اما در بسیاری از موارد یافتن یک تنظیم برای رله دیستانس که با در نظر گرفتن این عوامل، حساسیت و هماهنگی کامل برای رله به همراه داشته باشد امکان پذیر نیست. در این مقاله عوامل تاثیر گذار بر تنظیم رله دیستانس به صورت احتمالی مدل شده و عدم حساسیت و عدم هماهنگی به صورت احتمالی تعریف گردیده است. در این شرایط مساله تنظیم رله دیستانس به صورت یک مساله بهینه سازی فرمولبندی گردیده که تابع هدف آن به صورت مجموع وزن دار احتمال عدم حساسیت و عدم هماهنگی تعریف گردیده است. با حل مساله بهینه سازی با روش جستجوی تمام فضا، تنظیمات بهینه رله دیستانس تعیین می گردد. در این روش با تغییر ضرایب وزن دار اهمیت حساسیت و هماهنگی تغییر یافته و مجموعه جواب های پارتو جهت تنظیم رله دیستانس تعیین می گردد. در انتها روش پیشنهادی به یک شبکه نمونه اعمال گردیده و نتایج ارزیابی گردیده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

بررسی رابطه ایجاد هوشمندی نسبت به بازار با تعهد مستمر و هنجاری کارکنان در شرکت پالایش گاز ایلام

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی رابطه ایجاد هوشمندی نسبت به بازار با تعهد مستمر و هنجاری کارکنان در شرکت پالایش گاز ایلام دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه ایجاد هوشمندی نسبت به بازار با تعهد مستمر و هنجاری کارکنان در شرکت پالایش گاز ایلام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی رابطه ایجاد هوشمندی نسبت به بازار با تعهد مستمر و هنجاری کارکنان در شرکت پالایش گاز ایلام،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه ایجاد هوشمندی نسبت به بازار با تعهد مستمر و هنجاری کارکنان در شرکت پالایش گاز ایلام :

سال انتشار : 1392

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

بر طبق نظر کوهلی و همکاران هوشمندی نسبت به بازار یعنی در اسرع وقت بتوان نیازها و خواسته های مشتری را در مقایسه با رقبا شناسایی کرد. بنابراین هوشمندی بازار شامل بررسی دقیق اعمال رقبا، شناسایی اقدامات رقبا در ساخت نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل نیروهای محیطی مانند قوانین و مقررات دولتی، تکنولوژی و… می باشد. اما این نگرش نیازمند آن است که کارکنان یک حس تعلق و تعهد را نسبت به سازمان شان داشته باشند. در نتیجه میتوان نتیجه گرفت که سطح بالاتر ایجاد هوشمندی نسبت به بازار در سازمان میتواند باعث افزایش روحیه کارگروهی و کارجمعی و در نتیجه افزایش تعهد در بین کارکنان سازمان شود که این امر موجب عملکرد بهتر کارکنان و در نتیجه عملکرد بهتر سازمان و ایجاد منافع اقتصادی برای سازمان خواهد بود. مقاله حاضر رابطه ایجاد هوشمندی و تعهد مستمر و هنجاری کارکنان در شرکت پالایش گاز ایلام مورد بررسی قرار می دهد و تعداد 128 نفر از کارشناسان شرکت با روش تصادفی ساده به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شدند. به منظور سنجش و اندازه گیری متغیرهای پژوهش از ابزار اندازه گیری پرسشنامه بازارگرایی کوهلی و جاورسکی 1993 (جهت اندازه گیری سطح ایجاد هوشمندی) و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر 2004 (جهت اندازه گیری سطح تعهد مستمر و تعهد هنجاری) استفاده گردید. بعد از توزیع پرسشنامه ها در بین افراد نمونه پژوهش و جمع آوری داده ها، فرضیات پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد ایجاد هوشمندی رابطه ای مستقیم و معنادار با تعهد مستمر،تعهد هنجاری دارد و درنهایت پژوهش پیشنهادهایی ارایه گردیده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله سهم عملیات نامناسب کشاورزی در انتشار گرد و غبار و آلودگی محیط زیست با تأکید برنقش ترویج در آموزش و آگاه سازی کشاورزان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله سهم عملیات نامناسب کشاورزی در انتشار گرد و غبار و آلودگی محیط زیست با تأکید برنقش ترویج در آموزش و آگاه سازی کشاورزان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سهم عملیات نامناسب کشاورزی در انتشار گرد و غبار و آلودگی محیط زیست با تأکید برنقش ترویج در آموزش و آگاه سازی کشاورزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله سهم عملیات نامناسب کشاورزی در انتشار گرد و غبار و آلودگی محیط زیست با تأکید برنقش ترویج در آموزش و آگاه سازی کشاورزان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله سهم عملیات نامناسب کشاورزی در انتشار گرد و غبار و آلودگی محیط زیست با تأکید برنقش ترویج در آموزش و آگاه سازی کشاورزان :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
سارا قبادی علی آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
فرهاد خسروانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
فضل اله عزیزپورفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
گرد و غبار یکی از چالشهای مهمی است که جهان کنونی با آن روبروست. با توجه به اینکه ایران یکی از کانون های متأثر ازریزگردهاست و روند تغییر در روزهای همراه با گرد و غبار، امروزه به حدی افزایش یافته که این پدیده را در رده مهمترینمشکلات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی منطقه غرب و جنوب غرب کشور قرار داده است. علل ایجاد پدیده گرد و غبار را می توان به دو گروه عوامل طبیعی و عوامل انسانی دسته بندی کرد. بر کس ی پوش یده نیست که سهم عمده ای از علل پراکنش ریزگردها در هوا به گردن فعالیتهای بیبرنامه و غیر اصولی است، به گونهای که در منابع مختلف ذکر شده که ب یش از 30 تا 50درصد از گرد و غبار موجود در اتمسفر ناشی از فعالیتهای انسان است و عامل انسانی بویژه در مناطق نیمه خشک تا نیمه مرطوب مهمترین نقش را در بیابانزایی ایفا مینماید. بر همین اساس توانمند بودن انسان در مناطقی که در معرض بیابانزایی قرار دارند، قدم مثبتی در کنترل این پدیده است. مقابله با ریزگردها، پدیده ای که ساخته و پرداخته دست انسانها میباشد، نیازمند مد یریتیکپارچه و مشارکت عموم مردم است. تا مردم به حفظ و حراست از منابع طبیعی معتقد نباشند و به اهمیت حیاتی آن برای خود و آیندگان خویش آگاهی نیابند، اقدامات دولتی به تنهایی کارساز نخواهد بود. هدف از این مطالعه بررسی سهم عملیات نامناسب کشاورزی در انتشار گرد و غبار و ارائه راهکارهایی است که با تأکید بر ضرورت آموزش و آگاه سازی کشاورزان موجبات کاهش خسارت به محیط زیست را فراهم میآورد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید