بررسی افسردگی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی افسردگی دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی افسردگی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی افسردگی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی افسردگی :

بررسی افسردگی

شیوع افسردگی در بین 13 تا 19 ساله ها

نوشته‎ای را که می‎خوانید اطلاعاتی است که برای استفاده افراد مبتلا به افسردگی آماده شده است.با امید به اینکه برای نزدیکان، دوستان شما و نیز هر کس دیگری که احساس افسردگی می‎کند مفید واقع شود.

افسردگی چگونه احساسی است؟

احساس افسردگی بسیار قوی‏تر و ناخوشایندتر از دوره‎های کوتاه غمگینی است که همه ما گاهگاهی آن را تجربه کرده‎ایم و معمولاً طولانی‎تر است، حتی ممکن است روزها،‌هفته،ها و ماهها ادامه پیدا کند. بیشتر مردم در زمان افسردگی 5 یا 6 نشانه زیر را در خود احساس می‎کنند. شما نیز می‎تواند با پاسخگویی به پرسشهای زیر بود یا نبود نشانه‎های افسردگی را در مورد خویش بررسی کنید.

عواملی که در بروز افسردگی نقش دارند:

اتفاقات زندگی

بسیار عادی است که در زمان روبرو شدن بایک فاجعه غم‎انگیز مانند داغدیدگی، طلاق یا از دست دادن شغل، افسرده شویم.

شرایط و موقعیت‎ها

اگر ما تنها بوده و دوستی نداشته باشیم تحت فشار روانی باشیم، نگرانیهای دیگری داشته و یا از نظر جسمی افت کرده باشیم احتمال بیشتری می‎رود که افسرده شویم.

بیماری جسمی

افسردگی بیشتر زمانی که از بیماری جسمی رنج می‎بریم به سراغمان می‎آید، ازجمله بیماریهای کشنده مانند سرطان و بیماری‏های قلبی و نیز دردهای مزمن و آزاردهنده مثل ورم مفاصل و برونشیت.

شخصیت

هر فردی احتمال دارد افسرده شود اما برخی از افراد حتی احتمال بیشتری برای افسرده شدن دارند این به خاطر ساختار خاص بدن آنها، تجربیات ابتدایی زندگیشان یا هر دو عامل می‎باشد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله توسعه ریاضی روش بررسی و برآورد میزان آب در جای یک آبخوان ساحلی با تاکید بر روابط آرچی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله توسعه ریاضی روش بررسی و برآورد میزان آب در جای یک آبخوان ساحلی با تاکید بر روابط آرچی دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله توسعه ریاضی روش بررسی و برآورد میزان آب در جای یک آبخوان ساحلی با تاکید بر روابط آرچی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله توسعه ریاضی روش بررسی و برآورد میزان آب در جای یک آبخوان ساحلی با تاکید بر روابط آرچی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله توسعه ریاضی روش بررسی و برآورد میزان آب در جای یک آبخوان ساحلی با تاکید بر روابط آرچی :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

علی رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشدژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقا
احمدرضا صمیمی – دانشجوی کارشناسی ارشدژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقا

چکیده:

بررسی وبراورد میزان آب در جای موجود در یک آبخوان، یک شاخص مهم در برنامه ریزی وتصمیم گیری در مورد استفاده بهینه از منابع آبی وتوسعه منابع آب زیر زمینی است.ایجاد وتوسعه یک تاسیسات شهری،صنعتی یا کشاورزی نیاز به اطمینان از وجود آب کافی ودر دسترس دارد.محاسبه حجم آب موجود در یک آبخوان مستلزم داشتن اطلاعات دقیق از حجم آبخوان وهمچنین تخلخل لایه های تشکیل دهنده آبخوان است.دو پارامتر مجهول(حجم وتخلخل آبخوان)توسط مطالعات ژئوالکتریک محاسبه میشوند. بخشی از آبخوان که مورد مطالعه قرارگرفته دارای شکل هندسی نامنظم است و برای تعیین حجم آن از تکنیک های انتگرال گیری استفاده شده است.در محاسبه تخلخل آبخوان از روابط آرچی برای محاسبه تخلخل بدون صرف هزینه های آزمایشگاهی بهره گرفته شده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی روابط برخی ازنشانگرهای مهم مورفولوژیک با عملکرد دانهدرلاین های اینبرد گندم نان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی روابط برخی ازنشانگرهای مهم مورفولوژیک با عملکرد دانهدرلاین های اینبرد گندم نان دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی روابط برخی ازنشانگرهای مهم مورفولوژیک با عملکرد دانهدرلاین های اینبرد گندم نان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی روابط برخی ازنشانگرهای مهم مورفولوژیک با عملکرد دانهدرلاین های اینبرد گندم نان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی روابط برخی ازنشانگرهای مهم مورفولوژیک با عملکرد دانهدرلاین های اینبرد گندم نان :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 3

نویسنده(ها):

حسین قربانی مندولکانی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
منوچهر خدارحمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرخ درویش – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمد تائب – استادیار

چکیده:

تجزیه همبستگی صفات مختلف و اجزا عملکرد با عملکرد دانه موضوع بسیارمهمی دربرنامه های انتخاب و اصلاح ژنوتیپ هامیباشد لذا به منظور بررسی همبستگی صفات مختلف باعملکرد دانه گندم و تعیین سهمآن دسته ازصفات که بیشترین تاثیر را برعملکرد دانه دارند و همچنین بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم بین عملکرد دانه با اجزا آن درگندم ازمایشی با استفاده ازلاین های اینبرد گندم نان درقالب طرح الفالاتیس دردو تکرار اجرا گردید عملکرد دانه با تمامی اجزا علکرد همبستگی مثبت و معنی داریداشت و ضریب همبستگی بین عملکرددانه با تعدادروز تا سنبله دهی تعدادروز تا گرده افشانی تعدادروز تا رسیدگی کامل طول بیرون آمدگی پدانکل و طول میانگره دوم منفی و معنی دار بود تجزیه علیت عملکرد دانه و اجزای آن نشان داد که بیشترین اثرات مستقیم را به تتریب سرعت تولید دانه و عملکرد بیولوژیک 0/534 و 0/532برعملکرد دانه داشتند نتایج این بررسی حاکی ازآن است که خصوصیاتی مانند سرعت تولید دانه و عملکرد بیولوژیک رامیتوان به عنوان معیارهایی برای انتخاب درجهت بهبود عملکرد دنه درگندم معرفی نمود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله برآورد تبخیر مرحله دوم و کاربردآن درمناطق خشک و بیابانی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله برآورد تبخیر مرحله دوم و کاربردآن درمناطق خشک و بیابانی دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله برآورد تبخیر مرحله دوم و کاربردآن درمناطق خشک و بیابانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله برآورد تبخیر مرحله دوم و کاربردآن درمناطق خشک و بیابانی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله برآورد تبخیر مرحله دوم و کاربردآن درمناطق خشک و بیابانی :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
حسین علی حسنی ها – استاد یار و مدیر گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان
ملیحه براشکی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ابیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشگاه زنجا
بیژن قهرمان – استاد گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
زمانی که خاک مرطوب است تبخیر تحت شرایط اتمسفری کنترل شده و خصوصیات خاک نقش کمتری را ایفا می کند که این مرحله را تبخیر مرحله یک گویند. به تدریج با از دست دادن رطوبت و خشک شدن سطح خاک، هدایت هیدرولیکی خاک کاهش پیدا کرده و پتانسیل ماتریک منفی تر می شود و مرحله دو تبخیر شروع خواهد شد که سرعت تبخیر در مرحله دوم با ضریب پخشیدگی آب در خاک رابطه مستقیم دارد. برای حذف پارامترهای هیدرولیکی خاک دو مورد حدی (خاک رس و خاک شن) را بیان کرده و در هر دو مورد حدی با در نظر گرفتن فرضیاتی، پارامترهای هیدرولیکی خاک را حذف کرده و دو معادله بدست می آوریم که با استفاده از آنها می توانیم تبخیر را برآورد کنیم. معادله اول برای حالتی است که پخشیدگی غالب است و معادله دوم برای حالتی است که ثقل غالب است. در دو معادله بدست آمده برای برآورد تبخیر از سطح خاک نیاز به اندازه گیری مستقیم خصوصیات هیدرولیکی خاک و رطوبت خاک نمی باشد و با داشتن زمان و میانگین پتانسیل تبخیر میتوان مقدار تبخیر از سطح خاک را در مرحله دو برآورد کنیم. برآورد تبخیر در مرحله دوم یکی از مهمترین فاکتورهای الگوی بهینه کشت در مناطق خشک وبیابانی بوده که با انطباق آن با مقدار بارش های جوی، بهترین نوع گیاه توصیه شده و شانس موفقیت کشت کویری در این مناطق بالا می رود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله مدل ها ، مزایا و معایب کسب و کار الکترونیک

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله مدل ها ، مزایا و معایب کسب و کار الکترونیک دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدل ها ، مزایا و معایب کسب و کار الکترونیک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مدل ها ، مزایا و معایب کسب و کار الکترونیک،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدل ها ، مزایا و معایب کسب و کار الکترونیک :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
یوسف یحیی پور – کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، کارشناس امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا
هاشم صابری – عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
ثمین شاد – کارشناس تحلیل گر سیستم واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

چکیده:
پیشرفت تکنولوژی از جمله توسعه ی روز افزون تکنولوژی موبایل و اینترنت باعث ایجاد تغییرات در همه ی زمینه ها از جمله تجارت الکترونیک و فضای کسب و کار الکترونیکی شده است. مدل های مختلفی از کسب و کار الکترونیکی پدید آمده که با شناسایی و ارزیابی هر کدام می توان بهتر و موفق تر در کسب و کار رشد کرده و به هدف مورد نظر رسید. در این مقاله سعی شده است تا به بررسی مدل های مختلف کسب و کار الکترونیکی ، مزایا و معایب آن و چگونگی تاثیر آن در محیط کسب و کار پرداخته شود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تدوین برنامه ریزی استراتژیک شهرداری گرگان و تعیین رئوس راه کارهای عملیاتی مناسب جهت اجرای این استراتژی به روش برایسون

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی تدوین برنامه ریزی استراتژیک شهرداری گرگان و تعیین رئوس راه کارهای عملیاتی مناسب جهت اجرای این استراتژی به روش برایسون دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تدوین برنامه ریزی استراتژیک شهرداری گرگان و تعیین رئوس راه کارهای عملیاتی مناسب جهت اجرای این استراتژی به روش برایسون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تدوین برنامه ریزی استراتژیک شهرداری گرگان و تعیین رئوس راه کارهای عملیاتی مناسب جهت اجرای این استراتژی به روش برایسون،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تدوین برنامه ریزی استراتژیک شهرداری گرگان و تعیین رئوس راه کارهای عملیاتی مناسب جهت اجرای این استراتژی به روش برایسون :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر
تعداد صفحات: 16
نویسنده(ها):
مهدی حسن زاده – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (MBA)- مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قائمشهر
عباس صالح زاده – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (MBA)، معاون فنی و مهندسی سازمان شهرداریها و همیاریهای استان مازندران

چکیده:
در فرایند برنامه ریزی استراتژیک شهرداری گرگان، ابتدا ضرورت برنامه ریزی در این سازمان با حضور تصمیم گیران کلیدی و رهبران فکری شهرداری گرگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، که در این بحث و گفتگو مراحل انجام تحقیق، ملزومات و حمایت های لازم از جانب مدیران ارشد سازمان، برگزاری جلسات آموزشی مورد نیاز برای کارکنان و افراد درگیر در برنامه ریزی و نحوه ی همکاری و تعامل اعضا با محقق، مورد توافق هر دو طرف قرار گرفت؛ به طوری که دستورات سازمانی، محدودیت های قانونی، اهداف کلان، ذی نفعان سازمان و معیارهای آنان در ارزیابی شهرداری گرگان، چشم انداز و مأموریت سازمان، نقاط قوت و ضعف درونی، فرصت ها و تهدیدات بیرونی سازمان و در نهایت تدوین استراتژی ها، در مراحل مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های مختلف و مصاحبه با کارشناسان، مدیران و صاحب نظران شهرداری گرگان و مشاهدات عینی محقق، استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده، به نحوی که این داده ها قابل استفاده باشد، از نرم افزارهای مناسب موجود در این زمینه استفاده شد و بعضی از تحلیل ها هم با توجه با جداول و نمودار ها به کمک و راهنمایی کارشناسان شهرداری گرگان انجام گرفته است. در پایان با بررسی مسائل و مشکلاتی که این سازمان با توجه به اهداف، دستورات سازمانی، عوامل داخلی و خارجی و ذینفعان کلیدی با آن ها مواجه است، مورد شناسایی قرارگرفت و استراتژی هایی برای این مسائل تدوین شد. هم چنین به کمک تجزیه و تحلیل ماتریس SWOT ، موقعیت فعلی شهرداری گرگان تعیین گردید که از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. با استراتژی هایی که برای این سازمان در نظر گرفته شد، امید است از وضعیت خالی خارج شده و بتواند با فرصت ها و قوت های موجود در سازمان از تهدیدات دوری کرده و نقاط ضعف را تقویت نماید و شهرداری گرگان به عنوان یک سازمان خدماتی نمونه، با ارائه ی خدماتی نوین و با کیفیت به شهروندان و دیگر ذینفعان خود، در سطح ملی و بین المللی شناخته شود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

بررسی رابطه بین شادکامی و انگیزش تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستانشهربابک در سال تحصیلی 1395-1394

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی رابطه بین شادکامی و انگیزش تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستانشهربابک در سال تحصیلی 1395-1394 دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه بین شادکامی و انگیزش تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستانشهربابک در سال تحصیلی 1395-1394  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی رابطه بین شادکامی و انگیزش تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستانشهربابک در سال تحصیلی 1395-1394،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه بین شادکامی و انگیزش تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستانشهربابک در سال تحصیلی 1395-1394 :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه شادکامی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر مقطعسوم متوسطه در شهر شهربابک می باشد، پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع مطالعات کاربردیو از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها و تحلیل آنها؛ روش مورد استفاده روش توصیفی و از نوع طرحهای همبستگی است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر مقطع سوم متوسطه در شهر شهربابککه در سال تحصیلی 95ـ 94تحصیل می کنند، می باشد. که از این جامعه نمونه ای به حجم 140دانش آموز از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی انتخاب شده اند.درپژوهش حاضر جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه انگیزشتحصیلی استفاده شده است، جهت تحلیل داده ها از تکنیکهای توصیفی(شاخص های مرکزی،پراکندگی و جداول توزیع فراوانی) و همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد.نتایجبیانگر آنند که: ابعاد و شاخص های شادکامی دارای اثر مثبت، مستقیم و معنادار بر متغیر انگیزشتحصیلی در سطح 0/05می باشند و شادکامی انگیزش تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی می کند

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

تحقیق تاثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 تحقیق تاثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری دارای 126 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق تاثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق تاثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق تاثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری :

زبان آموزی ورشد گفتار
1-1 زبان آموزی
زبان آموزی ورشد گفتار در80 سال گذشته مورد توجه قرار گرفته به ویژه درنیمه دوم قرن بیستم بطور دقیق تر مورد بررسی قرار گرفته است. زبان آموزی کودک به همراه توصیف وبررسی ساخت زبان وچگونگی کارکرد آن مورد توجه زبان شناسان می باشد. یافته های مربوط به زبان آموزی، مراحل فراگیری زبان، تدوین دستور زبان کودک وارائه ویژگی های همگانی زبان از نتایج مهم این بررسی ها بوده است.
یافته های زبان آموزی همچنین به بررسی چگونگی گسترش مهارت های زبانی نیز وزبان پریشی مورد استفاده بوده است به علاوه یافته های یاد شده درزمینه بررسی آموزش زبان دوم وهمچنین زبان خارجی وارائه فرضیه ها وروش های آموزش زبان دوم تأثیر به سزایی داشته است. زبان آموزی هم از لحاظ نظریه های یادگیری وهم از لحاظ بررسی مراحل رشد زبانی قابل توجه است. زبان آموزی درزمانی پس از یک سالگی شروع می شود وتا 5 سالگی تقریباً به حالت ثابت نزدیک می شود. دوره زبان آموزی درحدود 5/3 به طول می انجامد.(مشکوه الدینی، 1376،ص 272)
بررسی زبان آموزی به چگونگی رشد مهارت های گفتاری وشنیداری را مشخص می سازد . کودک تا پیش از سواد آموزی قادر است از زبان بطور مناسب دربرقراری ارتباط زبانی استفاده نماید. بعلاوه هر سخنگوی زبان علاوه برقواعد دستوری ، قواعد کاربردی زبان را نیز به تدریج می آموزد؛ یعنی از طریق تعامل با محیط واطرافیان اصول کاربرد شناختی زبان را نیز فرا می گیرد.زبان آموزی تنها به توانایی های آوایی ، واژگانی ، دستوری وسبکی محدود نمی شود؛ بلکه به ویژگی های کاربردی زبان نیزشامل می گردد. البته دانش زبانی کودک ناخودآگاه است بکارگیری وقضاوت ناخود آگاه زبان توسط کودک شم زبانی نامیده می شود.
نتیجه تسلط کودک برمهارت های زبانی کسب توانایی به کارگیری زبان است . درصورتی که کودک توانایی زبان را داشته باشد نه تنها دانش ومهارت های زبانی وارتباطی خود را بکار می برد بلکه خواهد توانست درآینده نیز براین خلاقیت زبانی تکیه کند .
به نظر انسترون وبلیایف زبان آموزی برافزایش وتقویت توانش زبانی، توانش ارتباطی، خلاقیت زبانی، تفکر درباره زبان وهمچنین مهارت های آمادگی خواندن ونوشتن درآینده تأثیر می گذارد (بلیایف ، 1368 ،ص77) .
1-2 نظریه های زبان آموزی
الف: نظریه شناخت گرایی
پیاژه، روانشناس بزرگ سوئیسی، به اصل شناخت دریادگیر ی کودک توجه داشت. از این رو به پدیده زبان آموزی علاقه مند نبود. او زبان را به عنوان منبعی برای داده های لازم جهت بررسی چگونگی رشد شناخت درنظر می گرفت. به نظر او زبان آموزی یک پدیده ثانویه است که دردرون شناخت طبیعی کودک از محیط خود شکل می گیرد. از این رو پیاژه زبان آموزی را وابسته به شناخت می دانست. وقتی زبان را به عنوان مجرایی برای ایجاد ارتباط میان کودک و محیط اجتماعی او در نظر گرفته است . پیاژه معتقد بودکه ذهن کودک برای کسب شناخت، از جهان اطراف همواره فعال است واز این لحاط ، اطلاعاتی از راه زبان توسط افراد محیط به او می رسد؛ به گسترش شناخت او چندان کمک نمی کند. او رشد زبان کودک را ناشی از رشد شناختی واجتماعی او می دانست. با این حال ، پیاژه این فرض را که تنها رشد شناختی برای رشد زبان آموزی کافی باشد انکار می کند. به عقیده او میزان مناسبی از رشد شناختی برای رشد زبانی لازم است، با این حال تنها رشد شناختی را برای زبان آموزی کافی نمی داند ، بلکه برخی فرآیندهای دیگر را نیز ضروری می داند.( مشکوه الدینی ، 1376، ص274)
مهمترین نظریه های یادگیری مبتنی بر شناخت گرایی عبارتند از: نظریه یادگیری گشتالت گرایان ، نظریه معنا دار دیوید آزوبل، نظریه پردازش اطلاعات، نظریه شناختی پیاژه ونظریه شناختی بروند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله ایزوله کردن غیر فعال ارتعاشات اعمالی از طرف پرتابگر به ماهواره

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله ایزوله کردن غیر فعال ارتعاشات اعمالی از طرف پرتابگر به ماهواره دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ایزوله کردن غیر فعال ارتعاشات اعمالی از طرف پرتابگر به ماهواره  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ایزوله کردن غیر فعال ارتعاشات اعمالی از طرف پرتابگر به ماهواره،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ایزوله کردن غیر فعال ارتعاشات اعمالی از طرف پرتابگر به ماهواره :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

بهروز همتی – کارشناس ارشد مکانیک – سازمان فضایی ایران
حمید امامی – عضو هیات علمی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعت ایران

چکیده:

ماهواره ها هنگام پرتاب و جدایش از پرتابگر تحت تاثیر ارتعاشات شدید قرار می گیرند. کاهش بارهای استاتیکی و دینامیکی ناشی از ارتعاشات، محیطی آرامتر برای ماهواره و تجهیزات داخل آن فراهم خواهد نمود. در این مقاله سیستم ایزوله کننده غیر فعالی در حد فاصل بین رابط اتصال ماهواره به پرتابگر طراحی شده است و تاثیر آن در کاهش بارهای دینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل اجزای محدود حاکی از آن است که سیستم ایزولهکننده بمیزان قابل توجهی بارهای دینامیکی را در راستای تمامی محورها کاهش می دهد و می توان اجزای سازه را با سفتی کمتر و پیرو آن با وزن سبک تر ساخت که منجر به صرفه جویی در هزینه جرمی و تولید می شود و درصد بیشتی از وزن ماهواره به تجهیزات کاربردی اختصاص می یابد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی ارتباط بین کنترل نیرو و تنظیم زاویه دست برتر با پست های مختلف در هندبال با رو کیرد استعدادیابی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی ارتباط بین کنترل نیرو و تنظیم زاویه دست برتر با پست های مختلف در هندبال با رو کیرد استعدادیابی دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی ارتباط بین کنترل نیرو و تنظیم زاویه دست برتر با پست های مختلف در هندبال با رو کیرد استعدادیابی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی ارتباط بین کنترل نیرو و تنظیم زاویه دست برتر با پست های مختلف در هندبال با رو کیرد استعدادیابی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی ارتباط بین کنترل نیرو و تنظیم زاویه دست برتر با پست های مختلف در هندبال با رو کیرد استعدادیابی :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

علیرضا بهرامی – استادیار، دکترای تخصصی روانشناسی ورزش، دانشگاه اراک
علی نوشیر – کارشناس ارشد تربیت بدنی،دبیر تربیت بدنی ناحیه یک اراک
محمدمهدی رفیعی – کارشناس ارشد تربیت بدنی،دبیر تربیت بدنی ناحیه یک اراک

چکیده:

امروزه اهمیت شناخت نقش مهارت های روانی- حرکتی در ورزشکاران بسیار مورد توجه محققان علوم ورزشی قرار گرفته است. اهمیت این شناخت و ارزیابی مهارت های روانی- حرکتی ورزشکاران از جنبه های آموزشی،غربالگری، استعدادیابی و قهرمانی بسیار مهم هستند. یکی از قابلیت های روانی- حرکتی که در اکثر ورزش ها درگیر است »تشخیص یا تمایز حس حرکت » در ورزشکاران است) 1(. در رشته ورزشی هندبال تشخیص درستو مناسب پست بازیکنان بسیار سخت و یا به عهده بازیکنان گذاشته می شود. در این تحقیق سعی شده، که با استفاده از آزمونهای روانی- حرکتی تشخیص درستی از پست بازیکنان در ورزش هندبال انجام گیرد) 2،3،4 (.تاکنون اطلاعاتی در مورد آزمون های روانی- حرکتی کنترل نیرو و تنظیم زاویه دست برتر بر اساس آزمونهای معتبر جهانی در کشور ما مورد استفاده قرار نگرفته است. لذا نتایج این تحقیق می تواند اطلاعات مفیدی در مورد سطح عملکرد روانی- حرکتی ورزشکاران و همچنین تخصصی بودن پست های هندبال ارائه نماید

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید