ارزیابی پاسخ دینامیکی پل های فولادی در مقابل امواج شوک ناشی از انفجار

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 ارزیابی پاسخ دینامیکی پل های فولادی در مقابل امواج شوک ناشی از انفجار دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزیابی پاسخ دینامیکی پل های فولادی در مقابل امواج شوک ناشی از انفجار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ارزیابی پاسخ دینامیکی پل های فولادی در مقابل امواج شوک ناشی از انفجار،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن ارزیابی پاسخ دینامیکی پل های فولادی در مقابل امواج شوک ناشی از انفجار :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

لزوم اهمیت ابنیه های ارتباطی مانند پل ها از آنجاست که این قبیل سازه ها بدلیل کاربری عمومی و بی وقفه اقتصادی – اجتماعی خود همواره در زمره ی سازه هایی می باشند که احتمال می رود مقصود حملات تروریستی واقع گردند و حال آنکه این احتمال اگر سازه در مرکوز کلان شهر هایی همچون تهران ویا شیراز بنا شده و نبض حمل و نقل نیز باشد، قوت می یابد. این تحقیق به بررسی بارگذاری و پاسخ سازه یپل، تحت تهدید های امنیتی همچون بمب گذاری و انتحاری می پردازد. در این راستا پل حافظ، واقع در خیابان حافظ تهران که از شریان های ارتباطی مهم این کلان شهر می باشد، بعنوان مطالعه ی موردی انتخاب شده است. یکی از ستون های این پل به همراه بار های مرده و زنده ی خود در نرم افزار ABAQUSE مدل سازی شده و تحت تحلیل به روش المان محدود قرار گرفته است. بار انفجار نیز در سطح متوسط و به منظور یافتن پاسخ های تاریخچه زمانی سازه اعمال شده است. پل تحت 4 خرج در 4 فاصله ی متفاوت قرار گرفته و تحلیل خواهد شد تا پاسخ دینامیکی سازه پل ارزیابی شود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

اسکان زایی در منطقه شمال کلاته شب ( شمال درح، شرق سربیشه )

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 اسکان زایی در منطقه شمال کلاته شب ( شمال درح، شرق سربیشه ) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اسکان زایی در منطقه شمال کلاته شب ( شمال درح، شرق سربیشه )  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اسکان زایی در منطقه شمال کلاته شب ( شمال درح، شرق سربیشه )،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن اسکان زایی در منطقه شمال کلاته شب ( شمال درح، شرق سربیشه ) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

منطقه مورد مطالعه در 170 کیلومتری جنوب شرق بیرجند، 20 کیلومتری شمال درح در شمال روستای کلاته شب قرار گرفته است. این محدوده در قسمت شمالی زمین درز سیستان واقع شده که در آن مجموعه سنگی عمیق و نیمه عمیق با سن الیگوسن – میوسن در سنگ های رسوبی کربناته، ماسه سنگ و کنگلومرا با سن پالئوسن – ائوسن نفوذ نموده و در مواردی باعث بروز اسکارن شده است. سنگ های عمیق در شمال کلاته شب، دیوریت و کوارتزدیوریت و سنگ های نیمه عمیق، کوارتزدیوریت پورفیری و دیوریت پورفیری می باشند همبری این توده ها با سنگ های کربناته باعث تشکیل اسکارن غنی از آهن شده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقایسه میزان افسردگی دانش آموزان دختر و پسر شهر قزوین

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مقایسه میزان افسردگی دانش آموزان دختر و پسر شهر قزوین دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه میزان افسردگی دانش آموزان دختر و پسر شهر قزوین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقایسه میزان افسردگی دانش آموزان دختر و پسر شهر قزوین،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقایسه میزان افسردگی دانش آموزان دختر و پسر شهر قزوین :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق مقایسه میزان افسردگی دانش آموزان دختر و پسر شهر قزوین بود .روش تحقیق توصیفی مقایسه ای بود.جامعهآماری این تحقیق را دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهر قزوین تشکیل می دادند که به روش نمونه گیری خوشه ای به صورتتصادفی 8 مدرسه و 16 کلاس درس شامل 447 دانش آموز به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند، و پرسشنامه های افسردگی بک راتکمیل نمودند .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده شاخص های آمار توصیفی و آزمون تی مستقل نشان داد که 37/8 در صد از دانشآموزان دبیرستانی دارای افسردگی می باشند (42/7 درصد دختران و 23/4 درصد پسران) که در این میان 6/3 درصد از افسردگیشدید رنج می برندو میزان میزان افسردگی در دانش آموزان دختر از دانش آموزان پسر بیشتر است که لازم اسکت مسئولان سلامتروان استان ، مدیران و مشاوران مدارس و خانواده اقدامات لازم درمانی و همچنین پیشگیرانه را برای کاهش این اختلال انجام دهند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

ICT و شبکه هوشمند

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 ICT و شبکه هوشمند دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ICT و شبکه هوشمند  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ICT و شبکه هوشمند،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن ICT و شبکه هوشمند :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

توسعه شبکه هوشمندیکی ازاولویت های جهان امروزمی باشدکه دارای مزایای فراوانی است وبایدبوسیله صنایع پیشروونهادهای دولتی موردحمایت قراربگیرد . بخش تکنولوژی های ارتباط و اطلاعاتی (ICT) نقش مهمیرادرتوسعه مخابرات مدرن ایفامی نمایند . دراین مقاله ماتلاش می کنیم که موضوعاتی مانندشبکه هوشمند ، معماری های شبکه هوشمند ، مدیریت شبکه هوشمند ونقش حیاتی ICT درشبکه های هوشمندراموردبررسیقراردهیم . علاوه برآن دراین مقاله بهینه سازی شبکه ، مفهوم متفاوت منابع انرژی تجدیدشدنی ، سیستم ذخیره انرژی استفاده شده درشبکه هوشمندوسیستم توان هیبریدی مخابرات به عنوان یک عنصرپیچیده شبکه هوشمندتوضیح داده خواهندشد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

The impact of board structure on capital structure of the listed companies in Tehran Stock Exchange

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 The impact of board structure on capital structure of the listed companies in Tehran Stock Exchange دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد The impact of board structure on capital structure of the listed companies in Tehran Stock Exchange  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی The impact of board structure on capital structure of the listed companies in Tehran Stock Exchange،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن The impact of board structure on capital structure of the listed companies in Tehran Stock Exchange :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

In this paper, we investigate the relationship between board independence, change of directors, and board on-duty members ratio to companies financial leverage ratio. In addition, we used other components such as company size, type of ownership and bankruptcy as control variables. This is a practical research conducted based on the data collected from financial statements of one hundred and one companies listed on Tehran Stock Exchange at the end of financial year of 2111. We used simple and multivariable regression method with a55 percent confidence level. Results show that there is a reverse significant relationship between board independence and liability (financial leverage), a direct significant relationship between boards changes and financial leverage, and a direct significant relationship between institutional share amount and the financial leverage

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله نقش خاطره بر هویت مندی فضاهای معماری تاثیر سینما بر آن

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله نقش خاطره بر هویت مندی فضاهای معماری تاثیر سینما بر آن دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش خاطره بر هویت مندی فضاهای معماری تاثیر سینما بر آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نقش خاطره بر هویت مندی فضاهای معماری تاثیر سینما بر آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقش خاطره بر هویت مندی فضاهای معماری تاثیر سینما بر آن :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
تعداد صفحات: 23
نویسنده(ها):
رویا منفرد فردین فر – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی نطنز
زهرا عباسی – دانشجوی دکتری معماری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز

چکیده:
پذیرش فرهنگی و گرایش به فرهنگ بیگانه، جریانی است که بسیاری از جوامع با آن مواجه بودهاند. یکی از عوامل مهم و تعیینکننده در این جریان، سلطه و برتری کشورهایی است که دارای ابزار و امکانات فرهنگی برتر و قابلنفوذ به سایر کشورها هستند. یکپارچگی فرهنگی جهان علیرغم ظاهر فریبندهاش بحرانآفرین است و ما را از خود بیگانه میکند. ما از طریق تمایزمان با دیگران هویت پیدا میکنیم و موجودیت ما با هویتمان گره خورده است. اگر مرز بین تمایزها مخدوش شود، با جهانی بیمعنا، ملالآور و افسرده مواجه خواهیم شد. در این میان خاطره عنصری مؤثر در بازنگری فرهنگی و هویتی شهروندان می باشد. سینما و معماری میتوانند باروایت کردن زمان و مکان در جامعه آن را دارای هویت کنند که متأسفانه بحران هویت در حال حاضر دامنگیر این رشتهها شده است. همان طور که آدمی با دیدنفیلم خود را در آن موقعیت تصور کرده و به این ترتیب گویی خود را در نقش شخصیت فیلم دیده و بازی میکند و خاطراتش را به یاد می آورد در فضای معماری نیز این عامل می تواند بر هویت مندی بازدید کنندگان کمک کند. حال ما باید سعی کنیم معماری را در ساحت هنرمندانهاش معنا کنیم و برای این روزگار بیقواره طرحی نو دراندازیم و نگذاریم نشانهها و هویت اصلی شهرها و مکانهای اصلیمان رنگ ببازد. در این جهت به نوشتن این مقاله پرداخته ایم

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله مطالعه تنشهای پسماند بر روی قطعات رابط توربینهای گازی نیروگاه قم

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله مطالعه تنشهای پسماند بر روی قطعات رابط توربینهای گازی نیروگاه قم دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعه تنشهای پسماند بر روی قطعات رابط توربینهای گازی نیروگاه قم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مطالعه تنشهای پسماند بر روی قطعات رابط توربینهای گازی نیروگاه قم،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مطالعه تنشهای پسماند بر روی قطعات رابط توربینهای گازی نیروگاه قم :

سال انتشار: 1380

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: 12

نویسنده(ها):

سیدابراهیم موسوی – دانشگاه صنعت آب و برق
حسین اصغری فریاد – شرکت خدمات مهندسی برق ایران ( مشانیر ) ایران – تهران
علیرضا غریبی – دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

یکی از مشکلات توربینهای گازی میتسوبیشی قم که در اولین بازدید دوره ای ( پس از 8000 ساعت کار معادل ) مشاهده شده است وجود ترکهایی در راستای عمود بر محور قطعات رابط ) ) Transition Pieces در توربینهای گازی بوده است . این ترکها در تمامی 18 قطعه رابط و در هر چهار واحد توربین گاز با با طول های 1 میلیمتر تا 250 میلیمتر مشاهده شده است . به منظور تعمیر قطعه آسیب دیده ناحیه ترک خورده ، بریده و ورق دیگری به آن جوش شده و بدینوسیله قطعه تعمیر می شود . لیکن این مشکل در بازدیدهای دوره ای بعدی نیز در تمامی واحدها گزارش شده است . در شکل 1 نمونه ای از یک ترک مشاهده می شود . پس از انجام مطالعات و بررسی های انجام شده بر روی سطوح شکست و چگونگی خرابی مشخص شد که شکست از نوع مرزدانه ای ) ) Inter Granular بوده است که با حفره زایی در مرزدانه ها و ترکهای مرزدانه ای ایجاد شده است . شکل 2 نمونه ای از این تصاویر را با بزرگنمایی 10000 برابر از نمونه ای که در اولین دوره تعمیرات تهیه شده است ، را نشان می دهد . ذرات کاربید که اکثراً در مرزدان ه ها رشد کرده و حفره های خزشی که در مجاورت هر ذره ایجاد شده است ، مراحل اولیه خزش را نشان می دهد . شکل 3 قسمت دیگری از سطح را با بزرگنمایی 600 برابر نشان می دهد که در آن مراحل نهایی خزش و جدایش مرزدانه ها به وضوح دیده می شود ] . [ 1 این بررسی ها نشان داد ک ه خزش ) ) Creep بعنوان اصلی ترین عامل خرابی مطرح است .

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی عملکرد لرزه ای اتصالات گیردار تیر به ستون باجان کاهش یافته

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی عملکرد لرزه ای اتصالات گیردار تیر به ستون باجان کاهش یافته دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی عملکرد لرزه ای اتصالات گیردار تیر به ستون باجان کاهش یافته  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی عملکرد لرزه ای اتصالات گیردار تیر به ستون باجان کاهش یافته،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی عملکرد لرزه ای اتصالات گیردار تیر به ستون باجان کاهش یافته :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
مسعود حسین زاده اصل – استادیار دانشکده عمران دانشگاه تبریز
امیرحسین تقی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده عمران دانشگاه تبریز

چکیده:
برای جلوگیری ازشکست تردردرمحل اتصالگیردار تیر به ستون مطالعات گسترده ای صورت پذیرفته است تحقیقات انجام شده را میتوان دردوگروه کلی تقسیم بندی نمود: دسته اول شامل روشهایی جهت تقویت اتصال تیر به ستون وکاهش تمرکز تنش درآن بوده و دردسته دوم راهکارهایی جهت انتقال محل تسلیم تیرها ازناحیه ی اتصال تیر به ستون به داخل تیر پیشنهاد شده است درروش دوم به جهت تشکیل مفصل پلاستیک درفاصله معینی درداخل تیر مقطع تیر درآن ناحیه کاهش می یابد کاهش درمقطع می تواند به دوصورت کاهش دربال تیر Rbs و یاکاهش درجان آن RWS باشد دراین پژوهش چند نمونه اتصال RWS بابازشوهای به شکل بیضی نامتقارن درجان تیر مدلسازی شده و رفتارآنها بااتصال RBS مقایسه شده است برای مدلسازی ازنرم افزار ANSYS استفاده شده است نتایج نشان میدهد که رفتارلرزه ای اتصال با جان کاهش یافته درنمونه های بررسی شده بهتر از اتصال بابال کاهش یافته می باشد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مطالعه نقش بیمه در حمل و نقل دریایی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مطالعه نقش بیمه در حمل و نقل دریایی دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مطالعه نقش بیمه در حمل و نقل دریایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مطالعه نقش بیمه در حمل و نقل دریایی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مطالعه نقش بیمه در حمل و نقل دریایی :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

زندگی، سلامت و دارایی افراد همواره در معرض حوادث و بلایای طبیعی قرار دارد. بیم از خسارت ناشی از این حوادث، انسان ها را به مقابله و تمهید راه های پیشگیری و جبران خسارت احتمالی فراخوانده است. با توجه به این که قسمت اعظمی از مباحث حقوقی بیمه دریایی به حقوق دریایی وابسته است، مال یا موضوعی که تحت پوشش بیمه دریایی قرار می گیرد و خسارت های ناشی از خطرات، تحت عنوان مشترک، مورد بیمه قرار می گیرد که عبارتند از: کالا، کشتی و… است. از این رو در پژوهش حاضر به بررسی نقش بیمه در حمل و نقل دریایی خواهیم پرداخت. روش تحقیق در پژوهش حاضر به شیوه توصیفی -تحلیلی برگرفته از منابع و اسناد کتابخانه ای می باشد که در نهایت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید