بررسی امکان اعتصاب در ایران و هند

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی امکان اعتصاب در ایران و هند دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی امکان اعتصاب در ایران و هند  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی امکان اعتصاب در ایران و هند،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی امکان اعتصاب در ایران و هند :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

اعتصاب یکی از راه های رسیدن به خواسته های سندیکاهاست لذا در بدو امر آزادی سندیکایی باید تضمین گردد. در ایران و هند آزادیسندیکایی به رسمیت شناخته شده اما در قوانین این دو کشور از اعتصاب به منزله یک حق بنیادین سخن گفته نشده است. در هند باوجود اینکه در رویه این امکان را به عنوان حق شناسایی نمی کنند اما محدودیت های وارد بر آن را به درستی اعمال می نمایند. در ایراننیز در قانون کار تنها یک حالت از اعتصاب آن هم تعطیل کار ضمن حضور در کارگاه به رسمیت شناخته شده است که نمی توان آن را بهسایر موارد تسری داد. اعتصاب به دلایل مختلفی بروز می یابد و آثار سوءی بر اقتصاد و جامعه دارد و به جهت این آثار با محدودیت هاوممنوعیت هایی به ویژه در بخش عمومی روبروست. لذاست که باید قوانینی در این باره به روشنی شرایط اعتصاب را بین نمایند تا از توالیفاسد ناشی از نقص قوانین جلوگیری شود؛ چرا که اعتصاب در جوامع امروزی امری گریزناپذیر است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

ادبیات تغزلی و لالاییهای مادران ایرانی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 ادبیات تغزلی و لالاییهای مادران ایرانی دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ادبیات تغزلی و لالاییهای مادران ایرانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ادبیات تغزلی و لالاییهای مادران ایرانی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن ادبیات تغزلی و لالاییهای مادران ایرانی :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی ادبیات غنایی

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

ادب فارسی گذشتهای درخشان دارد، اما هیچ کدام از سخنسرایان زبان فارسی، در ادب گذشته ایران، به جز مواردی نادر مانندقابوس نامه و یا کتاب احمد به شکل اختصاصی به ادبیات کودکان نپرداخته و اثری مخصوص به کودکان به وجود نیاورده اند.شعر مکتوب کودک در ادبیات ایران نیز از دورهبیداری آرام آرام پدیدار شد و از آغاز سده چهارده هجری کم کم نوشته هایی درباره ادبیاتکودکان و نوجوانان به نگارش درآمد . لالایی ها، در کنار متلها، چیستان ها، منظومه ها، ترانه های عامیانه کودکانه و ترانه نمایش ها و ترانهبازیها و … یکی از گونه های منظوم ادبیات کودکانه است، که از سرچشمه عاطفه، احساس و مهر مادرانه جوشیده اند. و در حوزه ادبیاتعامیانه قابل بررسی اند .مخاطبان اصلی لالایی ها، کودکانند. لالایی ها، همزمان شعر، موسیقی و حرکات نمایشی را به اجرا درمی آورند. و از آنجایی که در بسترادبیات عامیانه و شفاهی جریان دارند،متأسفانه کمتر به کتابت رسمی درآمده اند، از همین رو بسیار آسیب پذیر و فراموش شدنی می نمایند .این مقاله در حقیقت نوعی پاسخگویی به همین نیاز است.لالایی های ایرانی بر روشهای مختلفی قابل تفکیک اند، از جمله مضامین. برای مثال دسته بندی ذیل:آرزوها و آرمانهای مادرانه همچون بزرگ شدن، سواد آموختن، قرآن خواندن و همسرگزیدن، بازگشت پدر از سفر، میان دردها، رنجهاو خستگی های مادر، تشبیه کودک به گل های گوناگون و دعوت کودک به خواب.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

تنوع فرهنگی قومیتی در عصر دانش محور

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 تنوع فرهنگی قومیتی در عصر دانش محور دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تنوع فرهنگی قومیتی در عصر دانش محور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تنوع فرهنگی قومیتی در عصر دانش محور،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تنوع فرهنگی قومیتی در عصر دانش محور :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

جامعه ایران به دلیل اختلاف قومی و فرهنگی نیازمند زمینه های آموزشی بسیاری است تا بتواند از ارتباطات فرهنگی خوب و سالم برخوردار باشد و نوعی تعامل اجتماعی همراه با آرامش و آسایش اجتماعی را فراهم آورد. عدم مدارا و تحمل فرهنگی نسبت به قومیت های مختلف می تواند زمینههای شکل گیری تضاد، تفرقه و تبعیض را فراهم آورد که در این صورت هم جامعه اکثریت و هم اقلیت های قومی و دینی تحت تأثیر آثار منفی آن قرار می گیرند. در این راستا آموزش، خصوصاً در دوره دبستان که دوره شکل گیری ذهنیت ها و انگاره های اخلاقی و فرهنگی است. اهمیت بسیار زیادی دارد. این نوع آموزه های بین فرهنگی می توانند افراد جامعه را نسبت به تفاوت های فرهنگی هوشیار و آگاه سازد و فرهنگ مدارا و مسامحه را برای آنها درونی کند. آموزشی که بر اساس عدالت و احترام متقابل شکل گرفته باشد، پویایی و انعطاف فرهنگی را نیز سبب خواهد شد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی میزان موفقیت سازمان ها دربکارگیری سیستم نوین برون سپاری و پیاده سازی حسابداری ناب

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی میزان موفقیت سازمان ها دربکارگیری سیستم نوین برون سپاری و پیاده سازی حسابداری ناب دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی میزان موفقیت سازمان ها دربکارگیری سیستم نوین برون سپاری و پیاده سازی حسابداری ناب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی میزان موفقیت سازمان ها دربکارگیری سیستم نوین برون سپاری و پیاده سازی حسابداری ناب،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی میزان موفقیت سازمان ها دربکارگیری سیستم نوین برون سپاری و پیاده سازی حسابداری ناب :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
محمدرضا پورعلی – استادیار گروه حسابداری .دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسلام
محدثه حجامی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری .دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق

چکیده:
سازمان های امروزی با توجه به دو اصل مهم که گریبانگیرشان می باشد ، یعنی ، رقابت و پیچیدگی برای موفقیت و ماندگاری باید تفکرات و متدهای سنتی را کنار گذاشته و با کمک گرفتن از متدهای جدید بتواند ضامن بقای خود باشند . از جمله این متدهای جدید مدیریتی ، برون سپاری و حسابداری ناب می باشد . تفکر ناب که پایه در شرکت خودروسازی تویوتا داشته یک روش در مدیریت سازمان ها برای بهبود بهره وری ، کارایی وکیفیت محصولات ، خدمات آنها می باشد . که مفهوم بنیادی آن در ریشه کن کردن اتلاف و آفرینش ارزش در سازمان نهفته است.جایگاه و ویژگی روش تولید برون سپاری که از الزامات نظام تولید بدون کارخانه است ، بهیک تولید ناب و سیستم های حسابداری که بطور ویژه برای نیازهای صنعتی بدون کارخانه طراحی شده است نیاز دارد.برون سپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه سازمان ها و ارتقای بهروری در قالب کوچک سازی درسالهای اخیر مورد توجه مدیران و مسؤلان سازمان ها قرار گرفته و به صورت های مختلف به اجرا در آمده است.کمی تفکر در واژه برون سپاری و حسابداری ناب، ما را به بررسی و مطالعه مفاهیمی چون ساختار سازمانی، بازارهای رقابتی و انحصاری ،ایجاد ارزش افزوده بیشتر،کاهش هزینه،انعطاف پذیری و بسیاری از ابزار دانش هایتخصصی دیگر سوق می دهد. این تحقیق سعی بر آن دارد تا موضوع برون سپاری و حسابداری ناب در فعالیت های سازمانی را از جنبه های خاص مورد توجه قرار دهد و این دو نیز می توانند همانند سایر رویکردهای مدیریتی مفید و موثر واقع شوند،درصورتیکه مدیرت صحیح و کارآمدی بر فرایند آن حاکم باشد.زیرا مدیریت صحیح و انجام مطالعات امکان سنجی قبل از بکارگیری آن می تواند تضمین کننده موفقیت سازمان ها در استفاده از این استراتژیک باشد.بدین منظور این تحقیق با جمع آوری مفاهیم و اطلاعات مربوط، وضعیت برون سپاری و حسابداری ناب را از منظرمدیریت و مکانیزم های آن مورد بررسی قرار داده تا نتایج حاصل در اختیار متولیان امر ،جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی بهتر قرار گیرد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله نقش انتی بیوتیک ها در جراحی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله نقش انتی بیوتیک ها در جراحی دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش انتی بیوتیک ها در جراحی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نقش انتی بیوتیک ها در جراحی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقش انتی بیوتیک ها در جراحی :

مقاله نقش انتی بیوتیک ها در جراحی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1389 در نشریه جراحی ایران از صفحه 1 تا 11 منتشر شده است.
نام: نقش انتی بیوتیک ها در جراحی
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت
مقاله جراحی
مقاله انتی بیوتیک ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: شمیمی کوروش
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری سیدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی علی
جناب آقای / سرکار خانم: درخشانی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی نژاد مهرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کشف انتی بیوتیک ها یکی از سه پیشرفت مهم در حوزه جراحی در 150 سال گذشته است. از طرف دیگر، انتی بیوتیک ها یکی از رایج ترین داروها در جراحی هستند. بنابراین جراحان باید خود را با دانش این حوزه و تغییرات ان به روز نگه دارند. چون انتی بیوتیک ها به طور روزمره بکار می روند، عفونت ها بسیار پیچیده تر و شدیدتر شده اند و این به علت ایجاد مقاومت در باکتری ها است. ناپدید شدن باکتری های غیرمقاوم منجر به پیدایش زهراگین ترین نوع انها شده است و این می تواند منجر به ناتوانی اعضا، شوک و گاهی وضعیت های برگشت ناپذیر شود.
انجام اعمال جراحی در سالمندان که اغلب دچار بیماری های همراه و زمینه ای هستند، انها را برای عفونت مستعدتر می سازد. کاربرد مش ها و ایمپلنت ها و داروهای کاهنده ایمنی که به خصوص در پیوند اعضا متداول است، بیمار را بیش از پیش در معرض انواع عفونت های باکتریال قرار می دهد، لذا بایستی تشخیص به موقع و درمان حساب شده متناسب باهر مورد انتخاب شود. مع الوصف عفونت دومین علت مرگ، پس از حوادث قلبی در جراحی است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید