مقاله تبیین نتایج تجربی و تحلیل عددی رشد بلورهای (4?5? X? 12?5 at %) و Y3(1-X)Yb3X Al5O12 در ابعاد کاربردی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تبیین نتایج تجربی و تحلیل عددی رشد بلورهای (4?5? X? 12?5 at %) و Y3(1-X)Yb3X Al5O12 در ابعاد کاربردی دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تبیین نتایج تجربی و تحلیل عددی رشد بلورهای (4?5? X? 12?5 at %) و Y3(1-X)Yb3X Al5O12 در ابعاد کاربردی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تبیین نتایج تجربی و تحلیل عددی رشد بلورهای (4?5? X? 12?5 at %) و Y3(1-X)Yb3X Al5O12 در ابعاد کاربردی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تبیین نتایج تجربی و تحلیل عددی رشد بلورهای (4?5? X? 12?5 at %) و Y3(1-X)Yb3X Al5O12 در ابعاد کاربردی :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

رضا فایض، – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ، پژوهشکده لیزر و اپتیک، گروه پژوهشی لیزرهای جامد
مرتضی اسدیان، – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده لیزر و اپتیک، گروه پژوهشی لیزرهای جامد

چکیده:

تک بلورهای Y3(1-X)Yb3X Al5O12و X=12.5 at% , X=4.5% ) در جهت بلورشناختی < 111 > با قطرهایی در حدود 375 و طول مفید 390 mm و375 و طول مفید (دارای قطر ثابت L120 mm 74 به روش چوخرالسکی و با کیفیت اپتیکی برای کاربرد در مهندسی لیزر رشد داده شدند. بررسی نتایج طیف نگاری از سطح مقطع های فوقانی و تحتانی بلورهای سه گانه Yb:YAG تفاوت چشمگیر ضریب توزیع موثر یون Yb+ 3نسبت به یون Nd+3 ب ، ین دوفاز (جامد و مذاب) را آشکار می سازد. محدودیت توسعه صفحات سه گانه ( 110 ) در رشد بلورهای Yb:YAG در برابر انکشاف این صفحات بلور شناختی در بلورهای Nd:YAG بر پایه تفسیر هندسی چرنوف و یک مدل ریاضی برای تحلیل عددی رشد بلورهای RE3+:YAG مورد بحث قرار گرفته است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

اثرات بیولوژیکی لجن فاضلاب و پسماند کشاورزی در خاکهای جنوب اصفهان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 اثرات بیولوژیکی لجن فاضلاب و پسماند کشاورزی در خاکهای جنوب اصفهان دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثرات بیولوژیکی لجن فاضلاب و پسماند کشاورزی در خاکهای جنوب اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اثرات بیولوژیکی لجن فاضلاب و پسماند کشاورزی در خاکهای جنوب اصفهان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن اثرات بیولوژیکی لجن فاضلاب و پسماند کشاورزی در خاکهای جنوب اصفهان :

سال انتشار : 1389

نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثرات استفاده از لجن فاضلاب و سایر مواد زائد شهری و کشاورزی بر آلودگیهای میکروبی خاک، چهار نوع کود آلی شامل لجن فاضلاب، کود حیوانی ،کمپوست زباله و مخلوط کاه گندم و یونجه در ازمایشات گلخانه ای در قالب طرحهای کاملا تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. بررسی تغییرات جمعیت میکروبی مخلوط کودهای فوق با خاک شامل باکتریها، قارچها، و اکتینومایستها بررسی تغییرات جمعیت کلیفرمها و شناسایی تعدادی از آنها و همچنین شناسایی انواع میکروفلور غالب در تیمارهای مختلف به روش اسلاید پنهان، از اهداف اختصاصی در تحقیق فوق بوده است بیشترین جمعیت باکتریها و قارچها در کودهای کمپوست زباله و لجن فاضلاب و بیشترین جمعیت اکتینومایست ها در کاه گندم مشاهده شد. شمارش کلیفرمها نشان داد که در هفته اول انکوباسیون جمعیت کلیفرمها بخصوص در کود حیوانی بسیار زیاد است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

بررسی رویکرد شهر خلاق و نقش آن در توسعه کالبدی و فضایی شهر بروجن

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی رویکرد شهر خلاق و نقش آن در توسعه کالبدی و فضایی شهر بروجن دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رویکرد شهر خلاق و نقش آن در توسعه کالبدی و فضایی شهر بروجن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی رویکرد شهر خلاق و نقش آن در توسعه کالبدی و فضایی شهر بروجن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رویکرد شهر خلاق و نقش آن در توسعه کالبدی و فضایی شهر بروجن :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

بدون تردید سطوح توسعه کالبدی، فضایی و عملکردی شهرها از گذشته تا کنون در جوامع مختلف جدای از درجه و سطوح کمی و کیفی استعداد و فناوری در شهرها و بطور کلی ملتهایشان نمی باشد، علاوه بر این دو مؤلفه اتمسفر تاب آور وابسته به ایدئولوژیها، فرهنگ و موزائیک خرده فرهنگها تأثیراتی خاص در محتوا و رویه های عینی و ضمنی تر اجتماعات و فضاهای شهری موجب می شود که در نهایت جمع جبری و شدت و ضعف مؤلفه های فوق توسعه و کیفیت فرم، فضا و عملکردهای شهری را موجب خواهد شد. در اینجا سعی بر شناخت روابط دو محور اصلی مقاله یعنی رتبه و امتیاز خلاقیت نواحی با فرایندهای مثبت و منفی مؤثر در توسعه کالبدی و عملکردی نواحی شهری بروجن خواهیم داشت. با این فرض که همه شهرها و نواحی شهری بالقوه می توانند درجاتی از خلاقیت را داشته باشند با متری مشترک در نواحی پنجگانه شهر بروجن اقدام به اندازه گیری و بررسی پراکنش فضایی خلاقیت در چهارچوب مفاهیم ریچارد فلوریدا خواهیم نمود. اندازه گیری خلاقیت در این نواحی با فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام شده است و روابط بین مفاهیم مجزای رشدهای کالبدی، مسکونی و جمعیتی و توسعه های کالبدی، فضایی و عملکردی را با خلاقیت در نواحی شهری بروجن مورد بررسی قرار خواهیم داد. نواحی قدیمی تر به گونه ای مناسب تر نیازهای اجتماعات شهری اعم از سکونت، کار، تجارت و فراغت و… را تأمین می کنند و در خلاقیت دارای رتبه و امتیازات بالاتری می باشند و توسعه کالبدی، فضایی و عملکردی مناسب تری دارند که جدای از کاربریهای متنوع تر آن نواحی نمی باشد. شهر بروجن نیز مانند یک موجود زنده وابسته به افزایشات جمعیتی نواحی ابتدا رشد کالبدی و عمدتاٌ مسکونی و سپس توسعه کالبدی، فضایی و عملکردی می یابد. میزان محاط بودن نواحی با کالبد دیگر نواحی نیز رابطه مستقیم و معنا داری با رتبه خلاقیت نواحی شهری دارد. با محاط شدن نسبی نواحی امکان عرضه بیشتر زمین جهت گسترش پهنه های شهری کمتر می شود در نتیجه به دلیل جبر سایر کاربریها میانگین متراژ واحدهای مسکونی در این نواحی کمتر می شود و مسکن ریزدانه تر و میانگین تعداد اتاقها در واحدهای مسکونی بیشتر می شود. از طرف دیگر سریز افزایشات جمعیتی در نواحی شهری بروجن در دهه گذشته در ترتیبی معکوس و معنا دار با رتبه خلاقیت نواحی، به سمت نواحی با درجه پایین تر خلاقیت و توسعه در جریان بوده است. که بر جریانات درونی جمعیت و رشد و توسعه های کالبدی در شهر و نواحی شهری در حال و چشم اندازها تأثیرتی مهم خواهد داشت. بطور کلی در شهرهای جوامع با منابع محدود، توسعه کالبدی، فضایی و بهبود عملکردهای شهری زمانی تسریع می شود که رشد کالبدی گسیخته شهر کم و کمتر شود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

بررسی نقش و اهمیت بند ( سد ) تاریخی در ایجاد و توسعه شهر فریمان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی نقش و اهمیت بند ( سد ) تاریخی در ایجاد و توسعه شهر فریمان دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی نقش و اهمیت بند ( سد ) تاریخی در ایجاد و توسعه شهر فریمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی نقش و اهمیت بند ( سد ) تاریخی در ایجاد و توسعه شهر فریمان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی نقش و اهمیت بند ( سد ) تاریخی در ایجاد و توسعه شهر فریمان :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در این تحقیق نقش و اهمیت بند ( سد ) تاریخی فریمان در توسعه و تکامل شهر فریمان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است که شاخص های همچون محدوده فیزیکی، جمعیت، صنعت و اشتغال مورد ارزیابی قرار گرفته است نتایج و یافته ها حاکی از این است که سد فریمان در ایجاد و گسترش این شهر و افزایش فرصت های شغلی نقش بسزایی داشته است. در حقیقت می توان کلید اولیه ایجاد و گسترش شهر فریمان را سد تاریخی و باستانی آن دانست که خوشبختانه از معماری اسلامی – ایرانی زیبایی نیز برخوردار است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی آزمایشگاهی تاثیر کامپوزیتهای FRP بر تغییرمکان دالهای دوطرفه مقاومسازی شده در برابر برش منگنهای

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی آزمایشگاهی تاثیر کامپوزیتهای FRP بر تغییرمکان دالهای دوطرفه مقاومسازی شده در برابر برش منگنهای دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی آزمایشگاهی تاثیر کامپوزیتهای FRP بر تغییرمکان دالهای دوطرفه مقاومسازی شده در برابر برش منگنهای  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی آزمایشگاهی تاثیر کامپوزیتهای FRP بر تغییرمکان دالهای دوطرفه مقاومسازی شده در برابر برش منگنهای،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی آزمایشگاهی تاثیر کامپوزیتهای FRP بر تغییرمکان دالهای دوطرفه مقاومسازی شده در برابر برش منگنهای :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

پدرام باسری – کارشناسارشد سازه، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی زاه
محمدرضا سهرابی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان
اسماعیل کشاورزی – دانشجوی کارشناسیارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

در این مقاله یک بررسی آزمایشگاهی به منظور تاثیر کامپوزیتهایFRP بر تغییرمکان دالهای دوطرفه، با توجه به مقاومسازی آنها در برابر برش منگنهای که با استفاده از بافتهای مختلف کامپوزیتهای (E-GFRP) تقویت شده بودند، آمده است. یازده دال بتن مسلح مربعی شکل 550×550mm با ضخامتهای مختلف ( 45 و 55 میلیمتر) برای آزمایش ساخته شدند. نه نمونه با استفاده از کامپوزیتهای (E-GFRP) تقویت و دو نمونه دیگر با همان حالت اولیه، کنترل شدند. تمامی نمونهها برای مشاهده گسیختگی برش منگنهای طراحی شده بودند و کامپوزیتهای E-GFRP) در سمت کششی و نیز به صورت عمودی در سوراخهای تعبیه شده در برخی از نمونهها، کار گذاشته شده بودند. دالها در هر چهار وجه به طور ساده روی تکیهگاه قرار داشتند و توسط یک ستون 50×50mm که در مرکز هر دال قرار داشت، مورد بارگذاری قرار گرفتند. نتایج آزمایش به روشنی نشان داد که استفاده از کامپوزیتهای E-GFRP در تقویت دالهای دوطرفه، کاهش تغییر مکان آنها را به دنبال دارد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی رفتار سازه قاب خمشی فولادی با دیوار برشی بتنی تحت زلزله های دور ونزدیک به گسل با احتمال وقوع 2 و 10 درصد در 10 سال

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله ارزیابی رفتار سازه قاب خمشی فولادی با دیوار برشی بتنی تحت زلزله های دور ونزدیک به گسل با احتمال وقوع 2 و 10 درصد در 10 سال دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی رفتار سازه قاب خمشی فولادی با دیوار برشی بتنی تحت زلزله های دور ونزدیک به گسل با احتمال وقوع 2 و 10 درصد در 10 سال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی رفتار سازه قاب خمشی فولادی با دیوار برشی بتنی تحت زلزله های دور ونزدیک به گسل با احتمال وقوع 2 و 10 درصد در 10 سال،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی رفتار سازه قاب خمشی فولادی با دیوار برشی بتنی تحت زلزله های دور ونزدیک به گسل با احتمال وقوع 2 و 10 درصد در 10 سال :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
المیرا شوشتری رضوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ریحانه احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن تهرانی زاده – استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:
در این مقاله عملکرد سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی با دیوار برشی بتنی تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک ارزیابی شده است. ساختمان 15 طبقه ای براساس حالات حدی و مطابق آیین نامه 05-AISC360 طراحی شده است. یک گروه 14 تایی متشکل از 7 رکورد از زلزله های حوزه نزدیک و 7 رکورد زلزله حوزه دور که مطابق با دستورالعمل ( 05 ASCE-7 یکباربه زلزله با احتمال وقوع 2درصد در50سال وباردیگر به زلزله با احتمال وقوع 10 درصد در 50 سال مقیاس شده اند و جهت انجام آنالیز تاریخچه زمانی غیرخطی در برنامهOpenSEES در نظر گرفته شده اند. مقادیر بیشینه دریفت میان طبقه تحت رکوردهای مختل ف بررسی شده است. نتایج حاکی از ویژگی های خاصی از رکوردهای حوزه نزدیک است که باید هنگام طراحی مورد توجه قرار گیرند

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

پاورپوینت کاریز و قنات

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کاریز و قنات دارای 37 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت کاریز و قنات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کاریز و قنات،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت کاریز و قنات :

تاریخچه، انواع کاریز، اجرای قنات، مشخصات و ساختمان قنات، ابزار احداث قنات، نیروی انسانی ماهر و غیرماهر برای حفر قنات، حفر قنات، نقب زدن، معرفی چند نمونه از قنات های ایران، آزمایش قنات، لایروبی، دیتیل هایی از قسمت های مختلف قنات

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

بررسی تاثیر آوازه و شواهد برند خدماتی برپاسخهای رفتاری کاربران شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی تاثیر آوازه و شواهد برند خدماتی برپاسخهای رفتاری کاربران شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر آوازه و شواهد برند خدماتی برپاسخهای رفتاری کاربران شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی تاثیر آوازه و شواهد برند خدماتی برپاسخهای رفتاری کاربران شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تاثیر آوازه و شواهد برند خدماتی برپاسخهای رفتاری کاربران شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

دربخش خدمات برندسازی نقشی بسیاربرجسته دارد و بسیاری ازمحققین اتفاق نظر دارند که این امر عاملی کلیدی برای موفقیت سازمانهای خدماتی بشمار می آید و می بایست به عنوان اساس خدمات بازاریابی درقرن 21 دیده شود پژوهش حاضرباهدف بررسی تاثیر اوازه و شواهدبرندخدماتی و مولفه های آنها برپاسخ های رفتاری مصرف کنندگان به انجام رسیده است دراین مقاله محققان با ترکیب مدلهای قضاوت برند خدماتی SBV گریس و اکاس درسال 2005 وابعادبرندخدماتی sbl کریسوکو و کریستالیس درسال 2014 وهمچنین افزودن متغیرهای ذهنیت برند و ارزیابی محیط برگرفته ازمقاله یانی و هان درسال 2014 مدلی جدید را توسعه دادند که براساس آن وفاداری به برند خدمات به عنوان نتیجه ارزیابی مصرف کنندگان ازابعادگوناگون برندخدماتی شواهد برند و اوازه برند بادرنظر گرفتن نقش تعدیل گرایانه ارزیابی محیط دیده میشود روش این پژوهش توصیفی – پیمایشی – همبستگی است و جامعه آماری آن کلیه کاربران شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی درشهرتهران درنظر گرفته شده است ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه بود که باروش نمونه برداری تصادفی ساده بین حجم نمونه که مشتمل بر384 نفر بود توزیع گردیده است

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید